104 Finaali

◄ Takaisin

Kuljetuslogistiikka – finaali

Taitaja2018 Tampere -tapahtuma järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 14.-17.5.2018

Finalistit

Lassi Juolahti, Luksia

Roope Juutilainen, Vantaan ammattiopisto Varia

Emil Kinnunen, Koulutuskeskus JEDU

Keijo Koski, Savon ammattiopisto

Jesse Leppinen, Sedu

Riku Loikkanen, Ammattiopisto SAMIedu

Jami Pohjanen, REDU

Teemu Puuska, Esedu

Kuljetuslogistiikkalajin finaalitehtävien kuvaukset

Finaali toteutetaan kolmena päivänä myöhemmin julkaistavan kilpailukohtaisen aikataulutuksen mukaisesti.

Teoriatiedon hallinta

Tehtävät suoritetaan kunkin käytännöntehtävän alussa ja aikaa tehtävien ratkaisemiseen on kussakin tehtävässä 10 minuuttia eli yhteensä 6 x 10 min = 60 minuuttia.

Tehtävässä arvioidaan logistiikan ammatissa tarvittavia teoreettisia tietoja: tehtävät ovat monivalinta- ja laskutehtäviä. Tehtävissä mitataan tietoja logistiikka-alan yrittäjyyteen, työtä koskeviin perussäännöksiin, kestävään kehitykseen, työ- ja liikenneturvallisuuteen, vaarallisten aineiden tuntemiseen sekä työkyvyn ylläpitämiseen liittyvissä asioissa. Teoriaosuudet ovat integroitu kilpailutehtävien yhteyteen.

Rekkasimulaattori

Tehtävänä on ajaa taloudellisesti ja liikennesääntöjä noudattaen rekkasimulaattorilla ennakkoon määrätty reitti.  Aikaa käytettävissä 1 tunti.

Ajoneuvoyhdistelmän (”b-linkki”) perävaunujen kytkentä vetoautoon ja käsittely

Tehtävänä on suorittaa ajoneuvoyhdistelmän kytkennät turvallisesti ja työtehokkaasti. Yhdistelmällä suoritetaan käsittelytehtävä, jonka jälkeen yhdistelmä saatetaan lähtötilanteeseen. Aikaa käytettävissä 2 tuntia.

Kuorman käsittely

Tehtävänä on suorittaa kuorman lastaus ja purku kuormatilaan kuormankäsittelylaitteita hyväksi käyttäen. Tehtävä sisältää työvaiheita päivittäisen kappaletavarajakelun suoritealalta. Kilpailija kerää kuormausalueella merkityillä paikoilla olevat laatikot ja kuormaa ne vastapainotrukilla ajoneuvon sivusta kuormatilaan kuormakartan mukaisesti. Laatikoiden kuormauksen jälkeen kilpailija suorittaa kuorman varmistamisen sidontamääräysten mukaisesti.

Lopuksi kilpailija purkaa kuorman, siirtää laatikot sekä muut tehtävässä käytetyt välineet omille paikoilleen, sulkee kuormatilan ja palauttaa trukin lähtöpaikkaan. Tehtävässä mitataan kilpailijan trukin turvallista käsittelytaitoa, trukin liikeratojen ja toimintaan vaadittavan tilan hahmottamista sekä kykyä

suorittaa kuorman varmistaminen säädösten mukaisesti. Aikaa käytettävissä 2 tuntia.

Ajoneuvotrukin ja kuorma-auton vaihtokorilaitteiden käyttöä

Tehtävänä on ajoneuvotrukin sekä koukkulaitteen sujuva ja turvallinen käyttö. Tehtävässä otetaan ajoneuvotrukki käyttöön ja kuormataan ja sidotaan kuorma-auton kuormatila, joka lasketaan koukkulaitteella alas. Ajoneuvotrukki laitetaan lopuksi kuljetusvalmiiksi. Aikaa käytettävissä 2 tuntia.

 

Linja-autotehtävä

Tehtävänä on suorittaa kuvitteellinen kaupunkiliikenteen ajotehtävä.

Tehtävässä mitataan linja-autonkuljettajan asiakaspalvelutaitoja sekä ensiaputaitoja ja toimintaa onnettomuuspaikalla. Lisäksi suoritetaan auton käsittelytehtävä.

Aikaa käytettävissä 1,5 tuntia.

 

Taloudellinen ja turvallinen ajaminen liikenteessä

Tehtävänä on varmistaa ajoneuvon liikennekelpoisuus ja tarvittaessa suorittaa tarvittavat toimenpiteet ennen ajoon lähtöä. Tehtävässä ajetaan yleisessä liikenteessä ennalta määritelty reitti kuormatulla kuorma-autolla. Aikaa käytettävissä 1,5 tuntia.

Kilpailijalta vaadittavat varusteet

Kilpailijalla on oltava tehtäväosioissa 1-5 ja osiossa 7 kuljettajan, asetuksen EN 471 tai EN ISO 20471 mukainen huomiovärinen työvaatetus (takki, housut, turvakengät ja työkäsineet). Tehtäväosiossa 6 kilpailijalla on oltava linja-autonkuljettajan työtehtäviin sopiva, asiallinen työvaatetus.

Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä (myös KELA-kortti käy).

Matkapuhelimen käyttö ja tehtävien kuvaaminen on kielletty.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailun järjestäjä varaa jokaiselle kilpailijalle suorituksissa tarvittavat koneet, välineet, tarvikkeet (laskimen) ja ajoneuvot.

Käytettävä kalusto: Simrac rekka-ajoneuvosimulaattori, Volvo kuorma-autot, perävaunuja, Toyota vastapainotrukit, ajoneuvotrukki, haarukkavaunut.

Kilpailutehtävän arviointi

Tehtävien arvioinnissa käytetään CIS-pisteskaalaa 0 – 100 p.

Tehtävien arviointi pohjautuu logistiikan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä 3.

 • Teoriatiedon hallinta 15 p
 • Rekkasimulaatio 10 p
 • Perävaunuyhdistelmän irrotus ja kytkentä sekä ajotaito 15 p
 • Kuorman lastaus ja purkaminen 20 p
 • Taloudellinen ajaminen 15p
 • Ajoneuvotrukki- ja vaihtolavalaite 15 p
 • Linja-auto ja ensiapu        10p

Työprosessin hallinta (noin 30 %)

 • oman työn suunnittelu
 • työn kokonaisuuden hallinta
 • ekologinen ja laadukas toiminta.

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta (noin 40 %)

 • tarkastukset
 • kuormaus
 • kuorman varmistus
 • ajoneuvon käsittely
 • asiakaspalvelu.

Työn perustana olevan tiedon hallinta (noin 20 %)

 • käyttöohjekirjojen käyttö
 • logistiikan yleistiedot
 • yrittäjyys
 • asiakaspalvelu
 • tie- ja tavaraliikenteen lainsäädäntö.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot (noin 10 %)

 • ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot
 • henkilökohtaisten suojainten käyttö
 • työturvallisuudesta huolehtiminen.

Kilpailija voi harjoitella ennakkoon semifinaaleihin vanhoilla semifinaalitehtävillä.