105 Finaali

◄ Takaisin

Metsäkoneenkujetus – finaali

Taitaja2018 Tampere -tapahtuma järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 14.-17.5.2018

Finalistit

Teemu Jalkanen, Riveria

Jere Konola, Riveria

Konsta Kuhanen, Esedu

Jani Kytölä, Tredu

Tommi Marttila-Tornio, OSAO

Antti Pynnönen, Gradia Jämsä

Veikka Sutinen, Savon ammattiopisto

Eero Uusitalo, Sedu

Finaalitehtävän kuvaus

1) Moduli 5 / E: Kuormatraktoritehtävä John Deere

Arvioitavina kohteina ovat kuormaimen käyttötekniikka, varastomuodostelman laatu, ajotekniikka sekä työturvallinen koneenkäyttö.

Tehtävän maksimipistemäärä on 35 pistettä.

Tehtävän kokonaisaika on 70 minuuttia (tutustumisaika 10 minuuttia + suoritusaika 60 minuuttia)

Tutustumisaika 10 minuuttia sisältää perehdytyksen koneen käyttöön, kilpailijakohtaisen kuormaimen pikasäädön prosenttiasetuksella, kuormaimen kokeilun ja rataan tutustumisen kävellen.

Tehtävänanto:

Ratatuomarit varmistavat, että kilpailija on ymmärtänyt kilpailutehtävän kulun.

Lähtötilanteessa kone on sijoitettu lähtölinjalle, koneen kuormain on kuljetusasennossa taitettuna koura sermiin päin.

Ratakokonaisuus sisältää kolme puutavaratelinettä, pöllitornin rakentamispaikan ja polttoainesäiliön nostoalueen. Rata kierretään myötäpäivään.

Kilpailusuoritus ja ajanotto alkavat lipunheilautuksella. Kilpailija siirtää kahta puutavarapinoa siten, että hän kuormaa aina ensimmäisen vastaan tulevan pinon kyytiin ja siirtää sen seuraavien tyhjien telineiden päälle. Puutavara tulee sijoittaa niin että sen molemmat päät ovat telineillä.

Pöllitorni (5 kpl) rakennetaan jokaisella kierroksella. Valmiin tornin on pysyttävä pystyssä ilman tukea vähintään 2 sekuntia. Kilpailusuoritus jatkuu, kunnes torni on valmis.

Polttoainesäiliötä nostetaan joka kierroksella. Ensin auton lavalle ja seuraavalla kierroksella auton lavalta merkatulle alueelle. Kolmannella kierroksella auton lavalle jne…

Tehtäväsarjaa toistetaan, kunnes kilpailuaika, 60 minuuttia. Kilpailusuoritus päättyy lipun heilautuksella.

Tehdyt pinomuodostelmat tulevat olla pinomittauskelpoisia. Puutavaran tulee olla sijoitettu kokonaisuudessaan puutavaratelineille ja puutavaran syvyyssuuntainen vaihtelu ei saa olla liian suuri. Tämän mittaamiseen käytetään pinomittaustulkkia. Jokaisen tehdyn varastopinon laatu mitataan.

Kilpailuajan päättymisen jälkeen kuormatilaan jääneitä puita ei lasketa mukaan suoritukseen.

Viimeisen kuorman lastauksessa kuormatilassa olevista puista lasketaan puolet kilpailusuoritukseen.

Turvallisuus:

Kilpailuajan päätyttyä kilpailija

 • laskee kuormaimen kuormatilaan,
 • asettaa koneen joutokäynnille,
 • kytkee pysäköintijarrun ja
 • poistuu koneesta.

Tuomaristo keskeyttää tehtävän, jos kilpailija vaarantaa itsensä, yleisön turvallisuuden tai kilpailijan toiminta aiheuttaa koneen rikkoontumisen.

Pihtiote on sallittu kuormatilassa ja pinossa järjesteltäessä puita. Pihtiotteella tai muutoin vaarallisella tavalla suoritetut nostot tulkitaan virheelliseksi suoritukseksi.

 • Sermin yli lastaaminen kielletty, myös sermin ylitse tai ohitse ”huitaistut” pöllit tulkitaan ylilastaamiseksi ja siten virheelliseksi suoritukseksi.
 • Konetta siirrettäessä kuormaimen ja kouran tulee olla tuettuna.
 • Koneen siirtäminen kuljettajan selkä kulkusuuntaan on kielletty.
 • Koneen siirtäminen ohjaamon ollessa poikittain on sallittu.
 • Kilpailija voi itse säätää kuormaimen nopeuden pikasäädöllä ennen tehtävän aloitusta.
 • Muut kuormaimen ja koneen säädöt esiasetettu, eikä saa muuttaa.
 • Ajonopeuden ja työkierrosten asetusten säätäminen on kielletty.
 • IBC- kärkiohjauksen käyttö on sallittu tehtävän ajan.
 • Esiasetettujen säätöjen muuttaminen tuottaa 20 virhepistettä.

 5 / E: Kuormatraktoritehtävä

Ajetut täydet kuormat                                      + 6 p / kuorma

Viimeisen kuorman pinotut                  + 0,1 p / kpl

Viimeiseen kuormaan purkamatta jääneet     +0,05.p / kpl

Polttoainesäiliön kuormaus lava-auton lavalle merkkikepin pudottaminen  – 0,5 p / kpl

Polttoainesäiliö ei ole merkatulla alueella                                 -1,5 / kerta

Polttoainesäiliön tehtävän suorittamatta jättäminen                 – 3 p / kerta

Työturvallisuus: vaarallinen nosto                  – 1 p / kerta

Telineeltä pudonneet pölkyt    -0,3 p / kpl

Pinosta hylätyt pölkyt                          -0,3 p / kpl

Kolhut karikoiden ulkopuolelle ja takavaunun rakenteisiin      – 1 p / kpl

Ajo kuormainta ja kouraa tukematta               – 1 p / kerta

Kuormattaessa hallitsemattomasti pudonneet pölkyt                                     – 1 p / kpl

Kolhut etuvaunun rakenteisiin                                     -3 p / kpl / piece

Kolhut renkaisiin tai vanteisiin             – 0,5 p / kpl

Lastaaminen sermin yli           – 1 p / kerta

Ajo kuljettajan selkä kulkusuuntaan    – 1 p / kerta

Työturvallisuuden laiminlyönti koneen pysäköinti / koneesta poistuminen    – 2 p

Kilpailutehtävän rakenne

 • Moduuli 1 Metsätaitorata maastossa max.12 pistettä
 • Moduuli 2 Kirjallinen tehtävä, maksimi pistemäärä 8 pistettä
 • Moduuli 3 Simulaattoritehtävä max.20 pistettä
 • Moduuli 4 Kuormainvaakatehtävä max.10 pistettä
 • Moduuli 5 Kuormatraktoritehtävä puutavaran lähikuljetus max.35 pistettä
 • Moduuli 6 Tekniikkatehtävä hakkuukone max.15 pistettä

Yhteensä maksimi pistemäärä 100 pistettä

2) tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

 • Moduuli 1 Metsätaitorata maastossa, 240min suorituspäivä ma 14.5, yhdessä ryhmässä klo14.00-17.00
 • Moduuli 2 Kirjallinen tehtävä; 60min suorituspäivä ti 15.5, kaikki samassa ryhmässä klo 9.00-10.00
 • Moduuli 3 Simulaattoritehtävä; 90min ti-to 15.-17.5.
 • Moduuli 4 Kuormainvaakatehtävä; 60min ti-to 15.-17.5
 • Moduuli 5 Kuormatraktoritehtävä puutavaran lähikuljetus; 70min ti-to 15.-17.5
 • Moduuli 6 Tekniikkatehtävä hakkuukone; 90min ti-to 15.-17.5.

Kilpailuaika yhteensä 10,5 tuntia

3) kilpailutehtävän arviointikriteerit

 • Metsäkoneen käyttö -lajin kilpailutehtävät pohjautuvat metsäalan perustutkinnon ammatillisten opintojen kiitettävä tason (3) vaatimuksiin. Kilpailutehtävät ovat metsäkoneen käyttöön liittyviä työtehtäviä, joissa arvioidaan teorian ja käytännön työtaitojen hallintaa.
 • Arvioitavia asioita ovat metsäkoneen käyttö, oman työn suunnittelu, laadun hallinta, työmäärien hallinta, työturvallisuuden, siisteyden, ympäristön ja järjestelmällisyyden huomioiminen sekä yhteistyötaitojen hallinta. Kilpailutehtävissä käytettävät koneet, laitteet ja välineet määritellään tarkasti ennen kilpailua.

Osaamisvaatimukset

Metsäkoneen käytön kilpailutehtävät pohjautuvat metsäalan perustutkinnon seuraavien ammatillisten tutkinnonosien kiitettävä (3) tason vaatimuksiin:

 • metsien hoito ja puunkorjuu
 • metsäkoneiden ja kuorma-autojen kunnossapito
 • koneellinen puutavaran valmistus
 • puutavaran lähikuljetus
 • osaa suunnitella ja toteuttaa koneellisen puutavaran hakkuun ja puutavaran lähikuljetuksen osana puunhankinnan logistista ketjua
 • osaa tunnistaa, mitata ja määrittää puutavaran laadun metsätyömaalla
 • huomioi työssään hyvän metsän- ja ympäristönhoidon asettamat vaatimukset
 • pitää metsäkoneen sekä lisälaitteet ja varusteet toimintakuntoisina ja huollettuina ja osaa asentaa varusteet
 • noudattaa metsä- ja metsäkonealan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita
 • osaa laskea työnsä kustannukset

4) kuvaus arvioinnin toteutustavasta

 • Moduuli 1 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen oikeiden vastauksien määrään.
 • Moduuli 2 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen oikeiden vastauksien määrään.
 • Moduuli 3 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen simulaattorin antamaan pistemäärään.
 • Moduuli 4 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen kalibrointimittausarvoihin.
 • Moduuli 5 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen siirettävästä puutavaramäärästä saatuun pistemäärään vähennettynä mahdollisilla virhepisteillä.
 • Moduuli 6 toteutetaan objektiivisella arvioinnilla perustuen huoltotehtävästä saatuun pistemäärään.

5) kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue (kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle)

Metsätaitoiluradassa tarvittavat maastotaulukot, relaskoopit ja muu taustamateriaali, kuormatraktorit, harvesteri, metsäkonesimulaattorit, päivittäiseen huoltoon tarvittavat työkalut, huoltotarvikkeet, työvaatetus, henkilönsuojaimet, lajialueet ulkoalue, simulaattorialue, tekninen alue ja metsätaitoilurata maastossa (kuljetus suorituspaikalle ja takaisin)

HUOM TÄRKEÄÄ! 

KILPAILUALUEILLE PÄÄSY ON MAHDOLLISTA AINOASTAAN KILPAILUN JÄRJESTÄJÄN TOIMITTAMASSA VAATETUKSESSA JA VARUSTUKSESSA;

Työtakki, työhousut ja lippalakki tai kypärä, tarvittaessa suojakäsineet, kuulonsuojaimet ja suojalasit.

Suojavarusteiden modulikohtaisen käyttötarpeen määrittää tuomaristo.

MAHDOLLISET MUUT NÄKYVÄT TUOTELOGOT yms. TULEE PEITTÄÄ KILPAILUSUORITUKSEN AJAKSI.

6) mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

 • turvakengät standardi EN20345

7) esimerkkitehtävä ja arviointi kokonaisuudessaan

 • Moduuli 1, Metsätaitorata; metsien hoito ja puunkorjuu
  – kilpailija suorittaa lähialueella sijaitsevalla metsätaitoradalla olevat tehtävät
 • Moduuli 2, Kirjallinen tehtävä; teoriakysymyksiä
  – kilpailija vastaa metsäkoneen käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon sekä metsänkäsittelyyn liittyviin kysymyksiin
 • Moduuli 3, Simulaattoritehtävä; koneellinen puunkorjuu
  – kilpailija suorittaa koneellisen puutavaran valmistuksen ja lähikuljetuksen annettujen korjuuohjeiden mukaisesti John Deere simulaattoreilla
 • Moduuli 4, Kuormainvaakatehtävä; koneellinen puunkorjuu – kilpailija suorittaa kalibrointiin ja mittaustarkkuuteen liittyvät tehtävät John Deere G-sarjan kuormatraktorilla messu- ja urheilukeskuksen piha-alueella
 • Moduuli 5, Kuormatraktoritehtävä; puutavaran lähikuljetus
  – kilpailija suorittaa puutavaran kuljettamisen John Deere G-sarjan kuormatraktorilla messu- ja urheilukeskuksen piha-alueelle rakennetulla tehtäväradalla
 • Moduuli 6, Tekniikkatehtävä; metsäkoneiden huolto ja kunnossapito
  – kilpailija suorittaa annetun huolto-/kunnossapitotehtävän John Deere G-sarjan hakkuukoneella, sekä asentaa tela metsäkoneeseen. Messukeskuksen rajatulla piha-alueella

Tuomarit

Päätuomari Vesa Saksman, TTS Metsäkoneala
Petteri Kattilakoski, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Jari Kinnunen, Etelä-Savon ammattiopisto
Jouni Kortetjärvi, OSAO
Jari Kuusiniemi, Tredu
Mika Laakso, John Deere Forestry Oy
Lasse Lammi, John Deere Forestry
Kaj-Magnus Lithén, Yrkesakademin i Österbotten
Mikko Miikkulainen, Metsätyö Miikkulainen Oy
Joona Mäkraatikka, John Deere Forestry
Kari Nevanperä, John Deere Forestry Oy
Samuli Ollila, John Deere Forestry Oy
Ville Ovaskainen, Riveria
Mauri Pienimaa, Tredu
Jukka Piilola, Tredu
Mikko Pulkkinen, Etelä-Savon ammattiopisto
Kirsi Pyykönen, Riveria
Janne Ruokonen, Tredu
Vesa Siltanen, JohnDeere Forestry Oy
Pekka Säynäjoki, WinNova
Tapio Talonen, Tredu
Antti Virkkunen, SEDU