105 Semifinaali

◄ Takaisin

Semifinaalin aikataulu ja paikka

Taitaja2017 semifinaalit järjestetään 14.02.2018 klo 8.00 alkaen seuraavilla paikkakunnilla:

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo

Metsurintie 2 A
75700 Valtimo

Koulutuskeskus SEDU, Ähtäri

Tuomarniementie 55
63920 Ähtäri

Etelä-Savon ammattiopisto

Salosaari
PL 304 (Metsäkouluntie 10)
50101 Mikkeli

Oulun seudun ammattiopisto

Taivalkosken yksikkö
Jokijärventie 2
93400 TAIVALKOSKI

Semifinaalikoordinaattori

Ville Ovaskainen, Ammattiopisto Valtimo
puh: 050 3657141
s.posti: ville.ovaskainen@pkky.fi

Kilpailijamäärä

Ei rajoituksia semifinaaleihin

 4.1 Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

TEHTÄVÄ A:

Monivalintatehtävä metsäluonnon tuntemuksesta sekä koneelliseen puunkorjuuseen käytettävistä koneista.

Tehtävänanto:

Tehtävänä on vastata kilpailulomakkeen monivalintakysymyksiin. Monivalintakysymykset liittyvät metsäluonnon tuntemukseen, kasvatusmetsän käsittelyyn ja metsäkoneen tekniikkaan.

Tehtävän suoritusaika:

30 minuuttia

Tehtävän ratkaisemiseen käytettävät apuvälineet:

kysymyslomake, metsäkoneen  käyttöohjekirja (John Deere 1070E / 1170E Interim Tier 4,Julkaisu 20141128 F680526) jaoppikirja ”Hyvän metsänhoidon suositukset” (Metsäkustannus, ISBN:9789526612225)  + Tapion maastotaulukot, 5. uudistettu painos; ISBN 978-952-6612-35-5  sekä kirjoitusvälineet.

Arviointi ja arviointikriteerit:

Arvioinnissa käytetään tehtävänsuorittajan vastauksia.

Pisteytyksen pohjana on opetussuunnitelman K3 taso.

TEHTÄVÄ B:

Kasvatushakkuu (John Deere E SIM4 -mallin simulaattori)

Tavoitteet:

Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia kasvatushakkuulla. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran valmistuksen kiitettävä (K3) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan simulaattoriolosuhteissa, aikaa on varattu tutustumiseen ja suunnitteluun 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 20 minuuttia. Toimitsija auttaa harjoitus- ja kilpailuvaiheessa simulaattorin käyttöön liittyvissä asioissa.

Tapahtumat, tilanteet ja asetukset:

Harvennushakkuutyömaan rajaus on merkitty punaisella värillä, ja merkityt puut ovat poistettavia puita. Hakkuu aloitetaan kuviosta 1. Pölkyt katkotaan korjuuohjeen mukaan eri puutavaralajeiksi huomioiden mitta- ja laatuvaatimukset.

Simulaattoriasetukset:

Tehtävässä käytetään käyttösimulaattoria, simulaattoria ei säädetä tehtävän aikana.

Perussäädöt:

Riipukkeen kireys 100, nosturin nopeus 70.

Tehtävän suoritusaika:

20 minuuttia

Arviointi ja arviointikriteerit:

Arvioinnissa käytetään simulaattorin pisteytystä. Pisteytyksen pohjana on opetussuunnitelman K3 taso.

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30 % muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.

TEHTÄVÄ C:

Koneellinen puutavaran lähikuljetus keskikokoisella kuormatraktorilla (omapaino 10-20 tn)

Tavoitteet:

Tehtävässä tavoitellaan ammattimaista koneenkäsittelyä, kuljettajaa ja konetta säästävää työmallia lähikuljetuksessa. Tehtävän taso on koneellisen puutavaran lähikuljetuksen kiitettävä (K3) suoritus. Kilpailutehtävä suoritetaan ulkoalueella tukkimittaista puuta siirtämällä aluspuilla olevasta pinomuodostelmasta toiseen, aikaa on varattu tutustumiseen 5 minuuttia ja varsinaiseen kilpailutehtävään 30 minuuttia. Toimitsija auttaa tutustumisvaiheessa koneen käyttöön liittyvissä asioissa.

Tapahtumat, tilanteet ja asetukset:

Tehtävänä on siirtää kahta (2) puutavarapinoa siten, että hän kuormaa ensimmäisen pinon koneen kuormatilaan ja siirtää sen seuraavien tyhjien aluspuiden päälle. Tehty pinomuodostelma tulee olla pinomittauskelpoinen.

Seuraavaksi kilpailija ajaa katkottujen pölkkyjen luo ja pinoaa pölkyt päällekkäin, pölkyt 40cm korkeita ja niitä 5 kpl.
Seuraavaksi kilpailija ajaa seuraavan pinon luo ja kuormaa sen kyytiin, siirtää koneen seuraavien tyhjien aluspuiden kohdalle ja purkaa kuorman.

Edellä kerrottu puutavaran siirto jatkuu, kunnes tuomarit ilmoittavat kilpailijalle kilpailuajan päättymisestä lipun heilautuksella ja radiopuhelimella. Kilpailuajan päättymisen jälkeen kuormattuja puita ei lasketa mukaan suoritukseen. Kilpailuajan päätyttyä kilpailija laskee kuormaimen kuormatilaan.
Tuomari keskeyttää tehtävän, jos kilpailija vaarantaa itsensä tai yleisön turvallisuuden tai kilpailijan toiminta aiheuttaa koneen rikkoontumisen.

Kuormatraktoritehtävä toteutetaan piha-alueella. Tehtävä suoritetaan merkityllä alueella yksilösuorituksena. Jokainen kilpailija saa ennen suorituksen alkua 5 minuutin koneen käyttökoulutuksen. Ennen kilpailusuoritusta kilpailijalla on mahdollisuus tutustua kilpailukoneen kuormaimeen kuormaamalla puutavaraa lämmittelyalueella 5 minuuttia, sekä tutustua jalkaisin kilpailurataan.
Ennen tehtävän alkua kone sijoitetaan lähtölinjalle, koneen kuormain kuljetusasennossa taitettuna koura sermiin päin. Ratatuomarit selvittävät kilpailijalle tehtävän kulun. Tehtävä alkaa lipun heilautuksella.

Perussäädöt:

Kone on säädetty valmiiksi. Nosturisäädöissä käytetään tehdasasetuksia ja työkierrokset kyseiseen konetyyppiin soveltuvat. Mitään säätöjä ei muuteta kilpailupäivän aikana.

Tehtävän suoritusaika:

30 minuuttia

Arviointi ja arviointikriteerit:

Pisteytyksen pohjana on opetussuunnitelman K3 taso. Arvioitavina kohteina on tehokkuus, kuormaimen käyttötekniikka, puutavaramuodostelman laatu, ajotekniikka sekä turvalliset työtavat.

Tehtävän kuvaukseen voi tulla 30% muutos, joka esitellään kilpailupäivän alussa.

4.2 Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Tehtävien laajuus on määritelty siten, että semifinaalit eri paikkakunnilla saadaan pidettyä normaalin työpäivän puitteissa.

4.3 Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävän arviointi

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 100 pistettä.
TEHTÄVÄ A: Monivalintatehtävä koneellisesta puunkorjuusta ja metsäluonnon tuntemuksesta. 30 p. Pisteytys tehtävävastauksien mukaan. Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi.

TEHTÄVÄ B: Kasvatushakkuu 30 pistettä (John Deere E -mallin simulaattori). Simulaattori pisteyttää tehdyn harjoituksen.

TEHTÄVÄ C: Koneellinen puutavaran lähikuljetus 40 pistettä. Tuomarit arvioivat tehdyn suorituksen laaditun pisteytyksen mukaan

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Kaikkien tehtävien arviointi perustuu objektiiviseen arviointiin.

4.5 Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijalla tulee olla ulkona tapahtuvaan konetyöskentelyyn sopiva vaatetus, turvakengät sekä kirjoitusvälineet.

4.6. Viittaus esimerkkitehtävään

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta:

https://www.dropbox.com/sh/nr55ckfsp9qi6jf/AABYOtYJhhL-g1MNRTR40E51a/Taitaja/105%20METS%C3%84KONEENK%C3%84YTT%C3%96?dl=0

4.7 Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle John Deere Sim4 kevytsimulaattorin ja keskiraskaan kuormatraktorin.