308 Finaali

◄ Takaisin

Visuaalinen myyntityö – finaali

Taitaja2018 Tampere -tapahtuma järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 14.-17.5.2018

Finalistit

Ada Forsman, Point College

Jonna Kettinen, Tredu

Pinja Oikarinen, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Jenna Pohjanväre, Luksia

Atte Pönkkä, Valkeakosken ammattiopisto, VAAO

Pinja Rantanen, SASKY koulutuskuntayhtymä, Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen

Regina Salmi, Perho liiketalousopisto

Tuija Valo, Savon ammattiopisto

Luize Mihailova, Latvia

Suvi Syrjänen, Team Finland Euro Skills 2018

FINAALI

Visuaalinen myyntityö pohjautuu liiketalouden perustutkinnon, merkonomin koulutusohjelman tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Kilpailija toteuttaa elämyksellisiä ja kaupallisia esillepanoja sekä tapahtumamarkkinoinnin visuaalista toteuttamista erilaisille kohderyhmille.

Kilpailu muodostuu kolmesta päivätehtävästä, jotka toteutetaan yksilötöinä tai yhteistyössä muiden lajien kilpailijoiden kanssa. Jokainen päivätehtävä muodostuu kolmesta erillisestä arvioitavasta kokonaisuudesta, moduulista, jotka ovat:

Moduuli 1 Työtehtävän toteuttaminen

Moduuli 2 Työsuoritus ja tulos

Moduuli 3 Itsearviointi

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kaikki tehtävät ovat arvioinnin suhteen tasaveroisia. Tehtäviin on käytettävissä aikaa 2-4 tuntia.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Osaamisvaatimuksena on, että kilpailija hallitsee somistusmateriaalien ja graafisen materiaalin käytön sekä huomioi materiaalien uusiokäytön. Kilpailija osaa tuottaa asiakasinformaation toteuttamiinsa esillepanoihin sekä soveltaa visuaalisen myyntityön esillepanotekniikoita. Kilpailijan on myös osattava arvioida omaa työtään sekä pystyttävä toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se muodostuu seuraavista moduuleista; työtehtävän toteuttaminen (30 p), työsuoritus ja lopputulos (60 p) sekä itsearvionti (10 p)

 

Kilpailupäivä 1, ti 15.5.2018

Tehtävä A. Kaupallisen myyntialueen suunnittelu ja toteutus myymäläkalusteille

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa myyntialue, joka koostuu torsosta ja   myymäläkalusteista. Tehtävä toteutetaan yhdessä asiakaspalvelu-lajin kanssa. Esillepanon rakentamisessa tulee erityisesti huomioida, että tuotteet pyritään myymään kilpailupäivän aikana asiakaspalvelu-lajin kilpailijoiden toimesta. Lisäksi tulee myös huomioida tuotteiden käyttöyhteys ja yhteistyökumppanin liikeidea. Kilpailijan tulee tuottaa myyntialueeseen vaadittava asiakasinformaatio. Työsuorituksessa tulee huomioida: yrittäjyys, työturvallisuus, työhyvinvointi, kestävä kehitys ja työprosessin hallinta. Lopputuloksessa tärkeää on kaupallisuus, informatiivisuus, visuaalinen ilme, elämyksellisyys ja trendit.

Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Tehtävän yhteistyökumppanina toimii Liljan Lankakauppa.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Työtehtävän toteuttaminen (30 pistettä)

 • Vuorovaikutustaidot 6p Obj
 • Yhteistyötaidot 5p Obj
 • Työturvallisuus 3p Obj
 • Työprosessin eteneminen ja sujuvuus 6p Obj
 • Työmenetelmät ja välineet 5p Obj
 • Purku ja pakkaus 5p Obj

Työsuoritus ja tulos (60 pistettä)

 • Liikeidean mukaisuus 6p Obj
 • Kohderyhmä ja teema 5p Obj
 • Kaupallisuus 10p Obj
 • Elämyksellisyys 5p Obj
 • Käyttöyhteystuotteet 5p Subj
 • Tuotteiden esillepano 10p Obj
 • Tilankäyttö 7p Obj
 • Asiakasinformaatio 7p Obj
 • Viimeistely, siisteys 5p Subj

Itsearviointi (10 pistettä)

 • Työn vahvuudet 2p Obj
 • Työn kehittämiskohteet 2p Obj
 • Ratkaisujen perustelut 5p Obj
 • Työpaikan siisteys 1p Obj

Kilpailupäivä 2, ke 16.5.2018

Tehtävä B. Elämyksellisen ja innovatiivisen esittelypöydän suunnittelu ja toteutus yhteistyökumppanien tarinoita mukaellen

Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa elämyksellinen ja innovatiivinen esittelypöytä yhteistyökumppaneiden tuotteista. Kilpailijan tulee huomioida yhteistyökumppaneiden tarinat ja luoda niihin soveltuva visuaalinen ilme.

Asiakasinformaatio tuotetaan sähköisesti yrityksen tarinoihin sopivalla tavalla. Työsuorituksessa tulee huomioida: työturvallisuus, työhyvinvointi, kestävä kehitys ja työprosessin hallinta. Lopputuloksessa on tärkeää, että työn visuaalinen ilme vastaa yhteistyökumppaneiden tarinoita, kaupallisuus, uusiokäyttö, elämyksellisyys ja trendit. Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Tehtävän yhteistyökumppanina toimii Finlayson ja Pentik.

 

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Työtehtävän toteuttaminen (30 pistettä)

 • Vuorovaikutustaidot 5p Obj
 • Yhteistyötaidot 5p Obj
 • Työturvallisuus 4p Obj
 • Työprosessin eteneminen ja sujuvuus 6p Obj
 • Työmenetelmät ja välineet 5p Obj
 • Purku ja pakkaus 5p Obj

Työsuoritus ja tulos (60 pistettä)

 • Liikeidean mukaisuus 10p Obj
 • Kohderyhmä ja teema 7p Obj
 • Kaupallisuus 6p Obj
 • Elämyksellisyys 5p Obj
 • Käyttöyhteystuotteet 5p Subj
 • Tuotteiden esillepano 10p Obj
 • Tilankäyttö 6p Obj
 • Asiakasinformaatio 6p Obj
 • Viimeistely, siisteys 5p Subj

Itsearviointi (10 pistettä)

 • Työn vahvuudet 2p Obj
 • Työn kehittämiskohteet 2p Obj
 • Ratkaisujen perustelut 5p Obj
 • Työpaikan siisteys 1p Ob

Kilpailupäivä 3, to 17.5.2018

Tehtävä C. Kohderyhmää innostavan ja teemaa mukailevan esillepanon suunnittelu Decostudy-ohjelmalla ja sen toteutus

Tehtävänä on suunnitella esillepano ensin digitaalisesti Decostudy-ohjelmaa käyttäen ja sen jälkeen toteuttaa kohderyhmää innostava ja teemaa mukaileva esillepano, joka koostuu nukesta ja pöydästä. Esillepanon rakentamisessa tulee huomioida tuotevalikoima ja siihen soveltuva visuaalinen ilme, kohderyhmä, tuotteiden käyttöyhteys ja yhteistyökumppaneiden teema. Kilpailijan tulee tuottaa esillepanoon sopiva asiakasinformaatio. Työsuorituksessa tulee huomioida: yrittäjyys, työturvallisuus, työhyvinvointi, kestävä kehitys, työprosessin hallinta ja lopputuloksessa kohderyhmä, teema, visuaalinen ulkonäkö, elämyksellisyys, uusiokäyttö ja lajin luonne. Kilpailijan pitää osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit sekä tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Decostudy -ohjelmaan pääset tutustumaan demo-versiolla osoitteessa decostudy.com

Tehtävän yhteistyökumppanina toimii Decostudy, Ilves ja Tappara.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Työtehtävän toteuttaminen (30 pistettä)

 • Vuorovaikutustaidot 3p Obj
 • Yhteistyötaidot 3p Objj
 • Työturvallisuus 4p Obj
 • Työprosessin eteneminen ja sujuvuus 7p Obj
 • Työmenetelmät ja välineet 8p Obj
 • Purku ja pakkaus 5p Obj

Työsuoritus ja tulos (60 pistettä)

 • Liikeidean mukaisuus 6p Obj
 • Kohderyhmä ja teema 10p Obj
 • Kaupallisuus 6p Obj
 • Elämyksellisyys 5p Obj
 • Käyttöyhteystuotteet 5p Subj
 • Tuotteiden esillepano 10p Obj
 • Tilankäyttö 6p Obj ja Subj
 • Asiakasinformaatio 6 p Obj
 • Viimeistely, siisteys 6p Subj

Itsearviointi (10 pistettä)

 • Työn vahvuudet 2p Obj
 • Työn kehittämiskohteet 2p Obj
 • Ratkaisujen perustelut 5p Obj
 • Työpaikan siisteys 1p Obj

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Visuaalisen myyntityön arviointi koostuu tuomarien tekemästä subjektiivisesta ja objektiivisesta arvioinnista arviointikriteerien mukaisesti. Kilpailijaa arvioi vähintään kolme tuomaria. Tuomareista vähintään yksi on työelämän edustaja ja lisäksi arvioijina toimii oppilaitoksen edustajia. Päätuomari päättää yhteisen keskustelun pohjalta annettavan pistemäärän.

Kilpailija tuo tullessaan

Visualistin työkalupakin, jossa on työssä tarvittavat piensomistustarvikkeet.

Viittaus esimerkkitehtävään

Tehtävät perustuvat aikaisempien vuosien tehtäviin tuote-esillepanon toteuttamisen periaatteiden mukaisesti. Aikaisempien vuosien tehtävät löytyvät Skillsin sivuilta otsikon 308 Visuaalinen myyntityön alta.

HTTPS://WWW.DROPBOX.COM/SH/NR55CKFSP9QI6JF/AADM49KMC7JE2KALEXBTFPS5A/TAITAJA/308%20VISUAALINEN%20MYYNTITY%C3%96?DL=0

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle

Kilpailun järjestäjä toimittaa kilpailupaikalle kalusteet ja tehtävien suorittamiseen tarvittavat tuotteet. Asiakasinformaation tuottamista varten kilpailupaikalla on läppäreitä, tulostimia ja paperia. Lisäksi kilpailun järjestäjä varaa tuotteiden siistimiseen tarvittavat välineet kuten silitysraudat ja –laudat.