308 Semifinaali

◄ Takaisin

Semifinaalin aikataulu ja paikka

31.1. – 1.2.2018
Stadium Outlet Joensuu,
Raatekankaantie 4,
80100 Joensuu

Semifinaalikoordinaattori

Katri Martikainen katri.martikainen@pkky.fi
puhelin 050 364 0136

Kilpailijamäärä

2/toimipiste

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Moduuli 1 Työtehtävän toteuttaminen

Tehtävänä on toteuttaa Stadium Outlet-myymälän keskuskäytävälle pöytäesillepano, jossa on mukana puettava mallinukke tai torso. Kohderyhmä voivat olla naiset, miehet tai lapset. Yritys antaa valikoiman omista tuotteistaan, joista kilpailijat suunnittelevat ja toteuttavat yrityksen ilmettä ja kohderyhmää vastaavan kaupallisen esillepanon. Kohderyhmä ja tuotteet määräytyvät tehtävänannon yhteydessä arvonnan perusteella.

Moduuli 2 Työsuoritus ja tulos

Semifinaalitehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kaupallinen ja elämyksellinen pöytäesillepano arvotun kohderyhmän visuaalisen ilmeen mukaisesti. Esillepanon teemana on yrityksen valikoimaan perustuva vaate- ja asustekokonaisuus. Kilpailija tuottaa tarvittavan asiakasinformaation koneella.

Kilpailija voi käyttää esillepanossa yrityksen tuotteita ja mainosmateriaalia sekä kaikkia kilpailupaikalla käytettävissä olevia yleisiä tasoja, telineitä ja rekvisiittaa.

Kilpailutyössä tulee huomioida visuaalinen ulkonäkö, kaupallisuus, elämyksellisyys siten, että vapaa-aika, liikunnallisuus, terveys ja hyvinvointi on myös otettu huomioon.

Kilpailijan tulee osata perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit. Kilpailija tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Yleisiä ohjeita

 • Tuotepaketit saa avata
 • Tuotteiden on säilyttävä myyntikunnossa
 • Hintalappuja saa tarvittaessa irrottaa tuotteesta, mutta ne on säilyttävä tallessa.
 • Valmentajan / saattajan kanssa ei saa keskustella kilpailun aikana
 • Kännykkä on pidettävä suljettuna kilpailun aikana
 • Kilpailutilanteesta poistumiseen pitää pyytää lupa tuomarilta

Moduuli 3 Itsearviointi

Kilpailija osaa perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut huomioiden annetut kriteerit. Kilpailija tunnistaa oman työnsä vahvuudet ja kehityskohteet.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Aikaa tehtävään on 1 ½ h.
Kilpailutehtävä on sama kaikille kilpailijoille, mutta kohderyhmä ja tuotteet voivat vaihdella. Kilpailupiste, kohderyhmä ja esillepanon pää/teematuote arvotaan paikan päällä.
Kilpailija ei voi seurata muiden osallistujien suorituksia ennen omaa kilpailusuoritustaan.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0 – 100 p.

Työtehtävän toteuttaminen (30 pistettä)

 • Vuorovaikutustaidot: kilpailija toimii sujuvasti vuorovaikutustilanteissa kanssakilpailijoiden, yleisön ja tuomareiden kanssa. 5 p
 • Yhteistyötaidot: kilpailija toimii yhteistyökykyisesti kanssakilpailijoiden, yleisön ja tuomareiden kanssa. 5 p
 • Työturvallisuus: kilpailija käyttää työssään vain sellaisia välineitä ja/tai työmenetelmiä, joiden käyttämisestä ei aiheudu vaaraa itselle eikä muille. 5 p
 • Työprosessin eteneminen ja sujuvuus: kilpailija suunnittelee ja toteuttaa työvaiheet siten, että ne etenevät tarkoituksenmukaisesti ilman moninkertaista työtä. 5 p
 • Työmenetelmät ja välineet: kilpailija käyttää työssään tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä ja – välineitä. 5 p
 • Purku ja pakkaus: somistuksen purkaminen ja tuotteiden vieminen takaisin paikoilleen tapahtuu asianmukaisesti. Työpiste jää hänen jäljiltään siistiksi. 5 p

Työsuoritus ja tulos (60 pistettä)

 • Liikeidean mukaisuus: lopputulos on Stadium Outlet-myymälän kampanjan mukainen 4 p
 • Kohderyhmä ja teema: lopputulos on annetun teeman mukainen, kohderyhmä huomioiden 7 p
 • Kaupallisuus: lopputulokset ovat kaupallisesti houkuttelevia ja myyviä 7 p
 • Elämyksellisyys: pöytäesillepano on toteutettu luovasti ja elämyksellisesti 10 p
 • Käyttöyhteystuotteet: esillepanossa on hyödynnetty käyttöyhteystuotteita 5 p
 • Tuotteiden esillepano: ryhmä muodostaa kokonaisuuden 7 p
 • Värien käyttö: värien käyttö on onnistunut 5 p
 • Tilankäyttö: kilpailija osoittaa toteutuksellaan hallitsevansa tilankäytön 5 p
 • Asiakasinformaatio: kilpailija on toteuttanut ja käyttänyt graafista materiaalia ja hintaviestintää tarkoituksenmukaisesti ja selkeästi 5 p
 • Viimeistely, siisteys: lopputulos on toteutettu viimeistellysti ja siististi 5 p

Tuomarihaastattelu, itsearviointi (10 pistettä)

Palaute- ja arviointikeskustelun yhteydessä tehtävä kilpailijan oman esillepanon toteutuksen perustelu, jossa kilpailija perustelee tekemänsä esillepanoratkaisut seuraavien kohtien mukaan:

 • Työn vahvuudet: kilpailija tunnistaa oman työnsä vahvuudet 2 p
 • Työn kehittämiskohteet: kilpailija tunnistaa oman työnsä kehittämiskohteet 2 p
 • Ratkaisujen perustelu: kilpailija osaa perustella tekemänsä somistus- ja esillepanoratkaisut 5 p
 • Työpaikan siisteys, asiakaspalvelutaidot, työergonomia, yrittäjyys 1 p

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle visualistin työkalupakin, jossa mukana somistajan työssä tarvittavat työvälineet, kuten kiinnitystarvikkeet, sakset, siima, neulat jne.

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta:

http://skillsfinland.fi/fi/taitaja-tapahtuma/tehtavapankki/

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN