314 Finaali

◄ Takaisin

Turvallisuusala – finaali

Taitaja2018 Tampere -tapahtuma järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 14.-17.5.2018

Finalistit

Alexandra Havisalmi, Tredu

Karoliina Kalpio, Koulutuskeskus Salpaus

Asta Kotonen, Stadin ammattiopisto

Markus Lund, Turun aikuiskoulutuskeskus

Tatu Neejärvi, Tredu

Harri Seppi, Sedu

Veikka Sinisalo, Stadin ammattiopisto

Daniel Steier, Sedu

Finaalin kilpailutehtävät 

Turvallisuusalan laji koostuu viidestä osiosta, jotka suoritetaan kolmen päivän aikana (15.–17.5.2018):

 1. Rikosilmoitinjärjestelmän käyttökoulutus ja videotallenteen haku 20p
 2. Turvallisuusalan lainsäädäntöön liittyvä tietovisa 15p
 3. Riskikartoitus 15p
 4. Pelastustoiminnan johtaminen 15p
 5. Fyysisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen turvallisuusalan tehtävissä 15p
 6. Turvatarkastustoiminta lentokenttäympäristössä 20p

Kilpailutehtävien arviointikriteerit

Arvioinnissa käytetään CIS import-lomaketta. Finaalitehtävien kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu seuraaviin moduuleihin sekä niiden alla oleviin arviointikohteisiin. Arvioinnin kohteisiin sisältyvät Taitaja-kilpailun pakolliset teemat (yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus), joiden painoarvo on yhteensä 5 %.

Tehtävien kuvaukset

Ensimmäinen kilpailupäivä 15.5.2018
Klo 10:00-12:30 rikosilmoitinjärjestelmän käyttökoulutus
Klo 13:00-15:30 turvatarkastustoiminta lentokenttäympäristössä
Klo 16:00-19:00 videotallenteen haku

Rikosilmoitinjärjestelmän käyttökoulutus ja videotallenteen haku (Turvajärjestelmien käyttö), 20 pistettä

Suoritusaika: 15 min + 30 min
Painoarvo: 20 %
Kilpailijan tehtävänä on antaa mahdollisimman kattava käyttökoulutus/ perehdytys asiakkaalle asennettuun rikosilmoitinjärjestelmään. Tehtävässä käytetään valmiiksi asennettua ja ohjelmoitua järjestelmää.
Tapahtuman (videotallenteen) haku asiakkaan antamasta ajankohdasta ja sen tallentaminen ulkoiselle medialle.

Arviointi:

Aiheina seuraavat kokonaisuudet: asiakaspalvelu, vuorovaikutus ja viestintä, yrittäjyys, kestävä kehitys sekä järjestelmien käyttö.

Yhteistyökumppanit: FSM Oy

Tehtävässä käytettävät laitteet:

Kameravalvonta

 • Tallennin (HCVR8416L-S3), 2Tb kovalevy
 • Näyttö 24” 1kpl
 • HD-CVI kupukamera (H-HDBW2221RZ)
 • IP- bulletkamera (HFW2221R-ZSI6)
 • PoE-kytkin (PFS3110-8P-96)

Kulunvalvonta

Turvatarkastustoiminta lentokenttäympäristössä (Turvatarkastustoiminta), 20 pistettä

Suoritusaika 12 min
Painoarvo 20 %

 • Kilpailijan tehtävänä on toimia turvatarkastustehtävissä lentokenttäympäristössä. Tehtävässä arvioidaan turvatarkastuksen työprosessin hallinta, turvatarkastukseen liittyvät työvälineet ja menetelmät sekä turvatarkastuksen perustana olevan tiedon hallinta. Asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutus ja viestintä, turvatarkastustoiminta, työturvallisuus sekä työhyvinvointi.
 • STP eli Standard Test Piece testisalkun käyttäminen

Turvatarkastustehtävässä käytettävät laitteet:

 • Läpivalaisulaite:  Rapiscan 620XR hp
 • Metalli-ilmaisinportti:  Rapiscan Metor 6M
 • Käsimetallinilmaisimet:     Ceia PD 140 /Super Omni Plus / Metor 28 /Garret Tactical (THD) / SuperWand

Yhteistyökumppanit: Suomen Turvaprojektit Oy

Toinen kilpailupäivä 16.5.2018
Klo 09:00-11:00 ryhmä A: pelastustoiminnan johtaminen ennen viranomaisen saapumista
Klo 09:00-11:00 ryhmä B: riskikartoitus
Klo 12:30-14:30 ryhmä A: riskikartoitus
Klo 12:30-14:30 ryhmä B: pelastustoiminnan johtaminen ennen viranomaisen saapumista
Klo 15:00-16:30 kaikki: fyysisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen turvallisuusalan tehtävissä

Pelastustoiminnan johtaminen ennen viranomaisen saapumista (Turvallisuusalan toiminta), 15 pistettä
Suoritusaika: 10 min
Painoarvo: 15 %
Kilpailija toimii piirivartijana ja hänen tehtävänään on johtaa pelastustoimia onnettomuustilanteessa ennen viranomaisen saapumista. Selvyyden vuoksi tehtäväaluetta on tarpeen mukaan rajattu merkintänarulla.
Kilpailijan tulee johtaa pelastustoimia ennen viranomaisen saapumista. Mahdollisissa muissa asioissa kilpailijan tulee toimia vartiointiohjeen ja tilanteen edellyttämällä tavalla.
Arvioidaan seuraavat kokonaisuudet: Asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutus ja viestintä, työturvallisuus sekä työhyvinvointi.

Riskikartoitus (Turvallisuusalan toiminta), 15 pistettä
Suoritusaika: 2 h
Painoarvo: 15 %
Kilpailija suorittaa riskien arvioinnin annettuun asiakasyritykseen. Tehtävänä on tuottaa kirjallinen dokumentti, jossa kilpailija raportoi tekemänsä havainnot, päätelmät ja ehdotukset kohteen turvallisuutta edistäviksi toimenpiteiksi.
Riskien arviointi tehdään kilpailijalle jaettavan materiaalin perusteella. Kohteeseen tutustuminen ja avainhenkilön haastattelu on korvattu videomateriaalilla.
Arvioidaan seuraavat kokonaisuudet: vuorovaikutus ja viestintä, yrittäjyys, kestävä kehitys

Lomakkeet:  314_Riskikartoituksen_raportti18   314_Riskien_arviointilomake

Fyysisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen turvallisuusalan tehtävissä (Turvallisuusalan toiminta), 15 pistettä
Suoritusaika 10 min
Painoarvo: 15 %
Tehtävä jakaantuu kahteen osioon:
Ensimmäisessä osiossa mitataan kilpailijoiden fyysistä toimintakykyä erilaisia fyysisiä suoritteita sisältävän radan avulla. Suoritus pisteytetään kilpailijoiden loppuajan perusteella. Kilpailija saa aikasakkoa, mikäli hän jättää suorittamatta jonkun osasuorituksen tai suorittaa sen väärin tai väärällä tekniikalla. Aikasakot on määritelty etukäteen.
Heti perään ilman palautusta suoritettavassa toisessa osiossa kilpailijan tehtävänä on raudoittaa henkilö. Osiossa arvioidaan kilpailijan kokonaissuoritusta vaihe vaiheelta poliisihallinnon määrittelemän vartijan fyysisen voimankäytön perusteiden arviointikriteerien mukaisesti.

Kolmas kilpailupäivä 17.5.2018
Klo 09:00-10:00

Turvallisuusalan lainsäädäntöön liittyvä tietovisa (Turvallisuusalan toiminta), 15 pistettä
Suoritusaika: 60 min
Painoarvo: 15 %
Kilpailija osallistuu turvallisuusalan lainsäädäntöön liittyvään tietovisaan. Kilpailu toteutetaan Kahoot-pelinä.

Arviointi:
Tietovisassa arvioidaan oikeat vastaukset sekä niihin käytetty aika.

Yhteistyökumppanit: Alvar