314 Semifinaali

◄ takaisin

Semifinaalin aikataulu ja paikka

7.2.2017 klo. 08-16.45 Koivistontie 31, Tampere

Aikataulu:

Klo 8 aamupäivän info
Klo 8.30 – 11.30 Moduulit 2-4, Rastitehtävinä aamupäivän ryhmä
Klo 11 iltapäivän info
Klo 11.30 – 12.15 lounas molemmille ryhmille
Klo 12.30 – 13.30 Vartijan peruskurssiin liittyvä teoriakoe molemmille ryhmille
Klo 13.45 – 16.45 Moduulit 2-4, Rastitehtävinä iltapäivän ryhmä

Semifinaalikoordinaattori

marika.peuraniemi@tampere.fi, puh. 050 369 9338
Kilpailijamäärä
Ilmoittautuneita kilpailijoita on 34.

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Kokonaiskilpailu koostuu neljästä (4) itsenäisestä moduulista, jotka on toteutettu yhteistyössä turvallisuusalan eri toimijoiden kanssa.

Moduuli 1 Vartijan peruskurssiin liittyvä teoriakoe 25 p.

Kilpailija osallistuu vartijan peruskurssiin liittyvään teoriakokeeseen. Suoritusaika 1 h.

Moduulit 2,3 ja 4 suoritetaan rastitehtävinä. Yhden rastin suoritukseen on aikaa maksimissaan 5 min.

Moduuli 2 Turvajärjestelmien käyttö 25 p.

Kilpailija osallistuu turvajärjestelmien käyttöön asiakasopastustilanteessa, aiheina seuraavat kokonaisuudet: asiakaspalvelu, vuorovaikutus ja viestintä, yrittäjyys, kestävä kehitys sekä rikosilmoitinjärjestelmän käyttö.

Tehtävä suoritetaan DSC Power NEO -laitteistolla.

Moduuli 3 Turvatarkastuksen asiakaspalvelu 25 p.

Turvatarkastustehtävässä suoritetaan henkilötarkastus, jossa käytetään apuna teknisiä apuvälineitä. Muun hallitun tekniikan käyttö teknisten apuvälineiden tukena on sallittu. Aiheina seuraavat kokonaisuudet: Asiakaspalvelutaidot, vuorovaikutus ja viestintä, turvatarkastustoiminta, työturvallisuus sekä työhyvinvointi.

Moduuli 4 Toiminta ensiaputilanteessa 25 p.

Turvallisuusvalvojan tulee toimia ensiaputilanteessa, missä hän kohtaa tajuttoman henkilön, jonka seurassa on hänen omainen.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailutehtävien kokonaisaika on max. 4 tuntia. Kokonaisaika jaetaan moduulien kesken.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Arvioinnissa käytetään CIS import-lomaketta. Semifinaalitehtävän kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu seuraaviin moduuleihin sekä niiden alla oleviin aliosioihin.

Arviointikriteereissä selviää 5 % painotus, missä huomioidaan Taitaja-kilpailun pakolliset teemat (yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus). Arviointikriteerit perustuvat turvallisuusalan perustutkinnon perusteiden kiitettävän (K3) tason kriteereihin.

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Moduuli 1
Vartijan työn perusteisiin ja vartijan peruskurssiin liittyvä teoriakoe 25 p
– Monivalintakysymykset 10 p
– Kirjalliset kysymykset 15 p

Moduuli 2
Rikosilmoitusjärjestelmän käyttö 25 p
– Asiakaspalvelutaidot rikosilmoitusjärjestelmän opastustilanteessa, yrittäjyys ja kestävä kehitys, vuorovaikutus ja viestintä 25 p

Moduuli 3
Turvatarkastuksen asiakaspalvelu 25 p
– Asiakaspalvelutaidot turvatarkastustilanteessa, työturvallisuus, työhyvinvointi, vuorovaikutus ja viestintä 10 p
– Turvatarkastustoiminta 15 p

Moduuli 4
Ensiaputilanne 25 p
– Ensiaputilanne tajuton potilas kylkiasentoon, hengitysteiden avaaminen, tilan seuraaminen ja hätäilmoituksen tekeminen 15 p
– Asiakaspalvelutaidot ensiaputilanteessa, työturvallisuus, työhyvinvointi, vuorovaikutus ja viestintä 10 p

Arvioinneissa on mukana päätuomari sekä vähintään 12 kpl tuomareita, jotka ovat oppilaitosten turvallisuusalan opettajia sekä turvallisuusalan yhteistyökumppaneita. Toiminnallisilla rasteilla on kolme tuomaria. Arviointi toteutetaan objektiivisena sekä subjektiivisena arviointina. Maksimipistemäärä on 100 pistettä, pistelaskuun käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää.

Kilpailupaikalle varattavat välineet sekä kilpailuolosuhteet

Semifinaalikilpailupaikalta löytyvät tarvittavat välineet käytännön tehtävien suorittamiseen. Kilpailuympäristönä toimii Tredun ammattiopiston oppilaitos (Koivistontie 31, Tampere). Semifinaalikilpailu järjestetään rastipiste kilpailuna. Kilpailuun osallistuu kaksi ryhmää. Ryhmät eivät ole näköyhteydessä eivätkä kontaktissa toisiinsa, semifinaalikilpailun aikana. Mahdollisuus lounaan nauttimiseen rastien välillä, kilpailujärjestäjä toimittaa lounastarjoilun.

Kilpailija tuo tullessaan

Kirjalliseen tehtävään tarvitaan muistiinpanovälineet ja koko kilpailun ajan opiskelija käyttää oppilaitoksensa työ- ja suojavarusteita.