406 Semifinaali

◄ takaisin

Semifinaaliaika ja -paikka

31.1. ja 1.2.2018

Joensuu, Juha Liiten

Haukipudas, Seppo Kuusikko

Järvenpää, Seppo Keskitalo

KUVAUS TYÖTEHTÄVÄSTÄ

Työtehtävänä on asentaa suunnitelmien mukainen kokonaisuus käyttökuntoon ja antaa työstä käytön opastus.

Suunnitelmaan kuuluvat asiakirjat

 1. työselostus
 2. tasopiirustus
 3. keskuskaavio
 4. piirikaavio
 5. toiminnan kuvaus

Aikaa asennustyöhön on varattu 6h.

KILPAILUTEHTÄVÄN ARVIOINTI

Semifinaalitehtävässä arvioidaan mm.:

Työ- ja sähkötyöturvallisuus

 • työympäristön siisteys, henkilökohtaisten suojainten käyttö, huolehtiminen työskentelyn aikaisesta työ- ja sähkötyöturvallisuudesta.

Käyttöönotto, testaus ja toiminta

 • käyttöönottotarkastukset mittauksineen, komponenttien kytkennät, asennusten toimivuus

Kalusteasennusten oikeat asennusmitat

 • ovatko asennuskorkeudet ja -etäisyydet annettujen mittojen mukaisia.

Laitteiden ja johtoteiden asennus, suunnitelmien noudattaminen

 • johtoteiden suoruus ja kalusteiden kiinnitys, järjestäjän ja valmistajien ohjeet.

Asennustyön siisteys, johdotus ja liitokset

 • keskuksen sisäiset johdotukset ja liitokset, kaapeleiden asennus, asennuksen ulkonäkö.

Asiakaspalvelu ja dokumentointi

 • loppudokumentointi, valmiin työn esittely ja käytön opastus asiakkaalle.

Työtavat ja -tekniikat

 • työkalujen käyttö, ergonomia, materiaalien käsittely.

Mikäli työssäsi tulee eteen pulmatilanne, käänny tuomarien puoleen, päästäksesi tehtävässä eteenpäin. Järjestelyjä koskevat kysymykset eivät vaikuta arviointiin. Varsinaista asennustyötä koskevat kysymykset voivat vaikuttavat arviointiin.

Vaarantaessasi sähkötyö- tai työturvallisuuden tuomari huomauttaa asiasta. Jos huomautuksen jälkeen vaarannat edelleen turvallisuuden, on tuomarin keskeytettävä työskentelysi, jolloin suorituksesi joudutaan hylkäämään.

Onnea tehtävääsi!

TYÖSELOSTUS

Työn kuvaus

Työssä asennetaan pää- ja ryhmäkeskus, valaistus ja pistorasia-asennukset.

Yleistä

Asennuksissa noudatetaan SFS6000-standardisarjaa (2016) sekä hyvää asennustapaa.

Työlista

 • Pääkeskus, potentiaalintasaus ja mittarointi
 • Ryhmäkeskus asennus, kaapelin asennus ja kytkentä
 • Pistorasia asennukset
 • Valaistuksen asennus

Merkinnät

Johdonsuojakatkaisijat, vikavirtasuojakytkimet, kellokytkin releet ja yms. komponentit merkitään keskuksen kanteen keskuskaavion mukaisin tekstein. Johdot merkitään ryhmätunnuksilla, tunnus keskuksen päähän esim. 2F1.1.-1.3. ja kojeilla vastaosoitteilla esim. RK_2F1.1.-1.3., merkinnässä käytettävä kaapelin merkintään suunniteltua merkintää.

Asiakirjat

Asiakkaalle luovutetaan valmiin työn mukaiset piirustukset sekä tarkastuspöytäkirjat. Piirustukset ja asiakirjat luovutetaan muutosmerkinnöin.

Käytönopastus

Asiakkaalle annetaan laitteiston käytönopastus.

Käytettävät materiaalit ja keskukset

Asennustarvikkeet tyypillisiä valaistus- ja pistorasiakalusteita sekä johdot tyypillisiä esim. MMJ, MCMK, AMCMK. Keskukset ovat alla olevan mukaisia tai vastaavia.

 • Mittauskeskus 3310112
 • Ryhmäkeskus 3405663

LIITE 1 ENNAKKOONJULKAISTAVA TASOPIIRUSTUS