408 Semifinaali

◄ takaisin

SEMIFINAALIN AIKATAULU

7.30 – 8.00  Ilmoittautuminen ja aamukahvi (henkilöllisyys todistettava)
8.00 – 8.30   yleinen ohjeistus kilpailijoille ja huoltajille
8.30 – 11.15  Kilpailun 1 osio laatoitus (2.45h)
11.15 – 11.45  lounas opiskelija ravintolassa
11.45 – 12.00  Ohjeistus 2 osioon
12.00 – 15.00  Kilpailun 2 osio muuraus (3h)
15.00 – 16.00  Arvioinnit ja kahvit
16.00 – 16.30  Tulokset, palkintojen jako ja palaute

Semifinaalitehtävän kuvaus
1. Kilpailun luonne
• Kilpailu on yksilökilpailu, mutta kilpailijalla on tehtävästä riippuen tarvittaessa käytettävissä järjestäjän varaama avustaja.

 1. Mittaukset
  • tehdä muuraustyön/laatoitustyön tarvitsemat mittaukset
 2. Muuraus/laatoitus piirustuksien mukaisesti
  • muurata/laatoittaa suunnitelmien mukainen rakenne
 3. Muuraus/laatoitustyön suoritus
  • käyttää muuraus/laatoitustöiden vaatimia tavanomaisia työkaluja
  • muuraustyö tehdään ilman ohjaimia
 4. Työturvallisuus
  • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä

Kilpailutehtävän arviointi

Kaikissa tehtävissä käytetään opetussuunnitelman perusteiden “Talonrakentajan perustutkinto” arviointikriteerejä tasolla kiitettävä 3. Tuomarit arvioivat kilpailijoita työskentelyn aikana seuraten ja mittaamalla valmiin tuotteen mittatarkkuuden ja piirustuksien mukaisuuden.

Kilpailutehtäväkokonaisuus arvioidaan asteikolla 0 – 100 p (muuraus / laatoitus n. 50/50), josta subjektiivisen arvioinnin osuus on 15 p. Arviointi painottuu objektiiviseen arviointiin, kuten mittatarkkuuteen, pysty- ja vaakasuoruuteen sekä pintojen tasaisuuteen. Mittapisteiden määrä molemmissa tehtävissä on 8-12 kpl. Lisäksi puuttuvista osista vähennetään pisteitä (max 5p).

Subjektiivisen arvioinnin osuus on noin 15 % kummassakin tehtävässä, mihin kuuluvat mm. työturvallisuus, siisteys, saumojen tasaisuus ja valmiin tehtävän yleisilme, (Työturvallisuusosuuden pisteytys 0-5 p.) suojakäsineiden käyttö katsotaan tarpeelliseksi vain laattalaastin sekoituksessa ja levityksessä.

Pääsääntöisesti mittaus suoritetaan kilpailijan käyttämillä mitalla.

Mitä kilpailija tuo tullessaan

muurarin/laatoittajan henkilökohtaisen vaatetuksen (kypärä, takki, housut, turvakengät, käsineet ja muut henkilökohtaiset suojaimet) tavanomaiset muurarin/laatoittajan työkalut sisältäen paljut, sekoitusvispilän, sienet, saumanarut, laatta- ja tiilileikkurit, passit, harpin (tarvittava säde n. 350mm) jne.

HUOM!  Sähkö- ja akkukäyttöisiä koneita/laitteita ei sallita lukuun ottamatta akkuporakonetta ja laastisekoitusvispilää.

Tuomaristolla on oikeus rajoittaa ennalta määrittelemättömien välineiden käyttöä jos ne kohtuuttomasti helpottavat tehtävän tekemistä toisiin kilpailijoihin nähden.

Esivalmistettuja sapluunoita ei sallita lukuun ottamatta laatoitustyössä käytettävää suorakulmaista alustaa.

Kilpailujen järjestäjä varaa jokaiselle laastit, tiilet ja laatat. Muurauslaasti tehdään valmiiksi järjestäjän toimesta ja kilpailija sekoittaa itse laatoituslaastin.

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta www.skillsfinland.fi