503 Semifinaali

◄ takaisin

Taitaja-kilpailun Cateringkokkilajin kilpailu on kaksiosainen. Ilmoittautuneet joukkueet kilpailevat ensimmäisessä vaiheessa eri paikkakunnilla järjestettävissä semifinaaleissa.

Semifinaalit järjestetään 30. ja 31.1.2018 Helsingissä, Seinäjoella ja Joensuussa.

Semifinaalien tulosten perusteella seitsemän parasta paria pääsee kilpailemaan Taitaja2018-tapahtumaan 14.–17.5.2018 Tampereelle.

Cateringkokin kilpailulajin semifinaalissa vaaditaan samaa osaamista kuin lajin loppukilpailussa. Cateringkokki suunnittelee, valmistaa ja tarjoilee maittavia, houkuttelevia ja terveellisiä ateriakokonaisuuksia asiakkailleen, myös erityisruokavaliot huomioiden. Tuotteiden valmistamisessa otetaan huomioon hygieenisyys, kestävän kehityksen mukainen toiminta, ympäristönäkökohdat ja omavalvonta.

Kilpailutehtävät on laadittu siten, että ne vastaavat ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisten perusteiden kiitettävää (K3) tasoa, painottaen cateringkokin osaamisalueita.

Kilpailutehtävä koostuu ennakkotehtävästä, reseptien muokkaamisesta, keittiötyöskentelystä sekä teoriakokeesta.

Vähintään kuukautta ennen semifinaaleja Taitaja2018 verkkosivulla julkaistavaa kilpailutehtävää voidaan muokata 30 % ennen kilpailun alkamista.

Kilpailijan tulee huomioida:

 • Taitaja-kilpailu on tarkoitettu kilpailuvuonna 21 vuotta täyttäville tai sitä nuoremmille ammatillisessa koulutuksessa oleville nuorille.
 • Kilpailijan pitää todistaa henkilöllisyytensä (myös Kela-kortti käy).
 • Kilpailijoilla tulee olla omat laskimet ja muistiinpanovälineet.
 • Kilpailija käyttää elintarvikelain edellyttämää kokin työasua. Työasuissa voi näkyä kilpailijan nimi ja koulu sekä mahdolliset yhteistyökumppanit.
 • Kilpailijoille annetaan kirjaintunnukset, jotka kiinnitetään työasuihin sekä merkitään kirjaintunnuksella kilpailijoiden työpiste.
 • Kilpailijalla tulee olla mukanaan henkilökohtaiset veitset (kokin veitsi, sahalaitainen veitsi, juuresveitsi, kuorimaveitsi), digitaalivaaka (vähintään gramman tarkkuus), mittalusikkasarja sekä lämpömittari.
 • Henkilökohtaisten pienten työvälineiden lisäksi kilpailijat voivat tuoda mukanaan pienen keittiövaa’n, elintarvikelämpömittarin sekä keittiöajastimen.
 • Omien sähköisten pientyövälineiden käyttö on kielletty.
 • Matkapuhelimen käyttö kilpailun aikana on kielletty.

 

Kilpailujärjestäjä varaa kilpailupaikalle jokaiselle kilpailuparille työpisteen, leikkuulaudat, siivousliinat, kertakäyttökäsineet, roskakorit jätteiden lajittelua varten. Samoin varataan yleisesti keittiössä käytettävät pientyövälineet. Käytettävät koneet ja laitteet ovat normaalisti ammattikeittiössä käytettäviä malleja.

Kilpailijoiden omat työvälineet tarkistetaan ennen kilpailua päätuomarin tai semifinaalijärjestäjän toimesta.

KILPAILUPÄIVÄN AIKATAULU

7.30 – 8.00   Ilmoittautuminen, vaatteiden vaihto ja aamupala. Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessä.

8.00 – 8.10   Kilpailukeittiöihin tutustuminen.

8.15 – 8.25   Lopullisen kilpailutehtävän antaminen.

8.30 – 9.15   Suunnittelu

9.15 – 12.30   Kilpailutehtävien tekeminen erillisen aikataulun mukaan.

Lounas

13.00 – 13.30   Teoriatehtävä

13.50 – 15.00   Tuomaripalaute n. 10 min/kilpailupari

15.15   Tulokset.

Kilpailuaikataulussa voi olla paikkakuntakohtaisia pieniä eroavaisuuksia.

 

KILPAILUAVUSTAJA

 • Taitaja semifinaalikilpailuissa kullakin parilla on nimetty kilpailuavustaja.

Kilpailuavustajan tehtävät:

 • Avustaja vastaa kilpailussa tarvittavien raaka-aineiden löytämisestä keittiöltä.
 • Hän tarkistaa, ennen kilpailujen alkua, että kaikki kilpailijoiden raaka-aineet ovat valmiina, punnittu ja että työvälineet ovat kunnossa. Jos jotain puuttuu, puutteet tulee ilmoittaa, kun raaka-aineita kerätään koreihin / keittiöihin. Jos kilpailutilanteessa huomataan puutteita, niistä tulee heti kertoa kilpailujen järjestäjälle ja päätuomarille.
 • Avustaja vastaa kilpailussa tarvittavien pientyövälineiden löytymisestä keittiöltä.
 • kilpailuavustaja tarkistaa keittiön kunnon ennen kilpailujen alkua, laittaa valmiiksi roskapussit, kertakäyttökäsineet sekä noutaa raaka-ainekorit esille.
 • Huolehtii kilpailuparin roskien pois viemisestä kilpailupäivän päättyessä, kun tuomari on antanut siihen luvan.
 • Toimii kilpailijoiden oppaana. Välittää tarvittaessa kilpailijoiden viestin tuomareille.
 • Huolehtii tuomariston hänelle erikseen määräämistä tehtävistä.

Kilpailuavustaja EI saa:

 • Kilpailuavustaja on avustava henkilö, jonka työn osuus ei saa näkyä varsinaisessa kilpailusuorituksessa.
 • Kilpailuavustaja ei saa auttaa kilpailuparia työvaihepuhtaanapidossa.
 • Kilpailuavustaja ei saa neuvoa tai muuten opastaa kilpailuparia työsuorituksen aikana.

Epäselvissä tilanteissa kysytään neuvoa keittiövalvojalta tai hänen ohjeensa mukaisesti tuomaristolta.

ARVIOINTI

Tässä oleva arvioinnin kuvaus on alustava arviointirunko, johon saattaa tulla arviointiosioiden välisiä painotuksen tarkennuksia ennen semifinaalien alkua.

Työprosessin hallinta                                               Painotus 12 pistettä

 • reseptiikan hallinta
 • laskeminen
 • työsuunnitelma
 • aikataulu

Työtehtävien hallinta                                                 Painotus 32 pistettä

 • kokin perusosaaminen
 • raaka-aineiden säilytys
 • työpisteen järjestäminen
 • työvälineiden valinta
 • sarjatyö ja työn looginen eteneminen
 • ammattitekniikka
 • ohjeiden noudattaminen
 • taloudellisuus
 • koneiden ja laitteiden hallinta
 • taloudellinen toiminta

Työn perustana olevan tiedon hallinta                       Painotus 15 pistettä

 • henkilökohtainen hygienia
 • työvaihepuhtaanapito
 • lämpötilat ja näytteet
 • teoriaosaaminen

Elinikäisen oppimisen    avaintaidot                           Painotus 13 pistettä

 • yhteistyö
 • asenne ja sisäinen yrittäjyys
 • työturvallisuus
 • työhyvinvointi

Ruokien esillepano ja annostelu                                  Painotus 14 pistettä

 • ateriakokonaisuus ja aterian eri osat

Ruokien maku ja rakenne                                            Painotus 14 pistettä

 • ateriakokonaisuus ja aterian eri osat

TUOMARIT

 • Semifinaaleissa tulee olla 4 – 8 tuomaria, joista yksi 1 päätuomari, vähintään 1 opettajien edustaja ja vähintään 1 työelämän edustaja.
 • Tuomarit saavat kilpailutehtävät ja arviointiohjeet semifinaalin päätuomarilta.
 • Semifinaalin päätuomarin tulee olla paikalla koko kilpailijoiden ajan sekä hänellä tulisi olla aikaisempaa kilpailujen tuomarointikokemusta.
 • Semifinaalin päätuomari johtaa arviointia ja sopii muiden tuomareiden kanssa työnjaon ennen kilpailuiden alkua.
 • Tuomareista vähintään ennen yhden tulee seurata kilpailujoukkueiden työskentelyä jo suunnittelutehtävän aikana.

Lajin tuomarityöskentely pohjautuu Skills Finland Ry:n Taitaja-sääntöihin.

 • Arviointi on tasapuolista, asiallista ja oikeudenmukaista
 • Kilpailijoiden saama palaute on kannustavaa
 • Arviointirakenne perustuu Taitaja CIS – pistelaskujärjestelmään
 • Joukkueiden suunnitelmista otetaan kopiot tuomareille ja alkuperäiset annetaan kilpailijoille ennen keittiötyöskentelyn alkamista
 • Tuomarit työskentelevät kilpailun ajan itsenäisesti ja antavat jokaiselle joukkueelle pisteet
 • Tämän jälkeen lasketaan jokaisen tuomarin eri joukkueille antamista pistemääristä pisteiden keskiarvo
 • Mikäli kahdella tai useammalla joukkueella on sama pisteiden keskiarvo, verrataan joukkueiden saamia yksittäisiä pistemääriä. Tasapisteissä tuomarit arvioivat pisteet uudelleen, painoarvoltaan ruoan maku on tärkein

PALAUTE

Kilpailevat joukkueet saavat palautteen työskentelystään kilpailutehtävän päätyttyä. Semifinaalikilpailussa annetun palautteen tavoitteena on motivoida ja kannustaa opiskelijoita kilpailutoimintaan sekä kehittämään taitojaan jatkossakin. Palaute on noin 10 min/pari.

SEMIFINAALITEHTÄVÄ

Toimit kilpailuparisi kanssa yrittäjänä lounasravintolassa nimeltä ”Soppa&Salaatti”. Liikeideananne on valmistaa itse laadukkaista, mahdollisuuksien mukaan kotimaisista raaka-aineista houkuttelevaa lounasruokaa lähialueen toimistojen työntekijöille.

Tämän päivän ruokalistallanne on:

 • Talon kuuluisa salaattibuffa
 • Suomalaista kirjolohikeittoa
 • Omenapiirakkaa

Ennakkotehtävä

Suunnitelkaa houkutteleva ja monipuolinen salaattipöytä 50 asiakkaalle annetuista raaka-aineista. (liite 1). Kaikkia raaka-ainelistan tuotteita ei ole tarkoitus käyttää. Salaattipöydässä on oltava viisi erilaista tarjottavaa, joista vähintään yksi on sekoitettu salaatti. Loput neljä voivat olla yksittäisiä komponentteja tai niiden sekoituksia. Suunnitelkaa myös erillinen salaatinkastike annetulta raaka-ainelistalta. Tehkää reseptiikkanne liitteenä olevalle reseptipohjalle (liite 4), jokainen tarjottava omalle kaavakkeelleen (5 ”salaattia” ja yksi salaatinkastike)

Lähettäkää täydellinen tilauslista salaattipöytänne raaka-aineista omalle semifinaalijärjestäjällenne sähköpostilla 19.1.2018 klo 14.00 mennessä. Tuokaa suunnittelemanne reseptiikka mukananne semifinaaliin.

 1. Toteuttakaa salaattipöytä suunnitelmanne mukaan semifinaalissa kerrottavalle asiakasmäärälle. Laittakaa tuotteet tarjolle kilpailujärjestäjän antamiin vateihin ja/tai kulhoihin. Kootkaa neljälle salaattilautaselle malliannos tuotteistanne. Yksi annoksista menee esittelypöytään ja kolme makutuomareiden arvioitavaksi.
 2. Muuntakaa kirjolohikeiton resepti (liite 2) semifinaalissa annettavalle ruokailijamäärälle. Valmistakaa keitto ja laittakaa se tarjolle kilpailujärjestäjän ohjeen mukaan. Tehkää keitosta neljä malliannosta. Yksi näistä menee esittelypöytään ja kolme makutuomareiden arvioitavaksi.
 3. Muuntakaa annettu piirakan ohje (liite 3) semifinaalissa kerrottavalle ruokailijamäärälle. Valmistakaa piirakka ja laittakaa se tarjolle kilpailujärjestäjän ohjeen mukaan. Tehkää jälkiruoastanne neljä malliannosta. Yksi näistä menee esittelypöytään ja kolme makutuomareiden arvioitavaksi.

Reseptien käsittelyyn ja tehtävän muutosten suunnitteluun on aikaa 45 minuuttia. Ruokien valmistamiseen ja esille laittamiseen on aikaa 2 tuntia 30 minuuttia. Tämän jälkeen teillä on 15 minuuttia aikaa puhtaanapitoon.

Kilpailutehtävään sisältyy myös teoriatehtävä, joka suoritetaan keittiötyöskentelyn ja lounastauon jälkeen.