P1 Finaali

◄ Takaisin

PLUS kiinteistönhoito – finaali

Taitaja2018 Tampere -tapahtuma järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 14.-17.5.2018

Finalistit

Tuomo Aalto, Ammattiopisto Luovi

Miro Hirvenoja, Kiipulan ammattiopisto

Oskari Kallunki, Keskuspuiston ammattiopisto

Patrik Lindblom, Ammattiopisto Spesia

Jesse Nöjd, Stadin ammattiopisto

Joona Syrjälä, Ammattiopisto Luovi

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kiinteistöpalveluala on laaja-alainen ja monipuolinen ammattiala, mistä löytyy monenlaisia ja monitasoisia työtehtäviä. Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen hoito-, huolto-, korjaus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Kiinteistönhoitajat työskentelevät mm. kiinteistöpalvelu- ja kiinteistöhuoltoyritysten, kuntien ja teollisuusyritysten palveluksessa. Kiinteistönhoitajan työnkuvaan kuuluu piha-alueiden hoitoa, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä kiinteistön tekniikan tarkkailua palvelusopimusten ja kuvausten mukaisesti.

Kiinteistönhoitajalla on monipuoliset ammatilliset perustaidot kiinteistönhuollosta. Kiinteistönhoitaja osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Kiinteistönhoitajalta vaaditaan itsenäistä ja vastuullista työotetta, teknistä osaamista sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja.

Kiinteistönhoidon kilpailutehtävät pohjautuvat kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon koulutusohjelman, asiakaslähtöisten kiinteistöpalveluiden tuottaminen ja kiinteistöjen yleishoito, opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen tyydyttävän tason (T1) vaatimuksiin. Lajissa painottuu kiinteistöjen hoito-, huolto- ja korjaus-, ja asiakastehtävät. Lajin tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä ja arvokasta yhteistyötä työelämän kanssa, ja kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. Kilpailutehtävät muodostuvat ennakkoon saaduista ja kilpailupaikalla annetuista tehtävistä. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Niiden vastaanotosta huolehtivat kunkin kilpailijan omat huoltajat. Kilpailuorganisaatio ei niistä vastaa.

Finaalitehtävän kuvaus

Kilpailutehtävän rakenne ja keskeiset sisällöt  

Kilpailu on kaksipäiväinen sisältäen yhden tehtäväkokonaisuuden. Finaalin 2018 kilpailutehtävä on huolto/korjauskäynti asiakkaan huoneistossa. Huoltokohteena on asunnon oviympäristö, johon uusitaan lukkorunko, painikkeet, vääntönuppi, ruuvit sekä asennetaan vanha lukkopesä takaisin. Ovipumpun toiminta tarkistetaan ja tarvittaessa korjataan.

Toisena päivänä asiakas on reklamoinut asennuksesta ja tehtävänä käydä etsimässä vika/viat ja korjata ne. Paikalle tulee myös asukas, jonka tapaamiseen kilpailijan on osattava reagoida ja toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Lisäksi hän pyytää lisätyönä vaihtamaan lampun, jonka kilpailija vaihtaa.

Kilpailijan tulee perehtyä annettuun tehtävään, valita oikeat vaihto-osat ja tarvittavat työvälineet sekä suorittaa työ loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa saattaen työpiste luovutuskuntoon.

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Kilpailijan tulee myös huomioida toiminnassaan työn suorituspaikkana asiakkaan koti ja tilanteen asiakaspalveluluonne.

Kilpailualueella on kiinteistöhoidon jätepiste.

Finaalissa kisaa yksi kilpailija kerrallaan.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijalle selvitetään tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää tarvitessaan apua. Kilpailijalle kerrotaan, että annettu apu tulee vähentämään arvioinnista saatavia pisteitä. Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan ja sen jälkeen tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailija tuo oman oppilaitoksen hyväksymän työvaatetuksen sekä työjalkineet. Niiden käyttäminen on osa kilpailutehtävän arviointia.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Kilpailijalla pitää olla mukanaan henkilötodistus tunnistamista varten.

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle

Tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin.

Kilpailutehtävän arviointi

Tuomaristo koostuu työelämäedustajista sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen määrittämällä pisteet tehtävän kuluessa ja sen päätyttyä CIS-pistelaskujärjestelmää käyttäen. Maksimipistemäärä on 100 pistettä.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman T1- taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn järjestelmällisyyteen, työtapoihin ja sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika

Finaalikilpailu suoritetaan kahden kilpailupäivän puitteissa. Suoritusaikaa on varattu 45 min/kilpailija ensimmäisenä päivänä ja toisena päivänä 30 min/kilpailija. Tuomari ilmoittaa kilpailijoille, kun suoritusaikaa on jäljellä 5 minuuttia. Kilpailutehtävän antoon ennen kilpailusuoritusta ja suorituksen jälkeiseen palautteeseen kuluva aika ei kuulu suoritusaikaan.

Kiinteistönhoidon TaitajaPLUS- kilpailu on tiistaina ja keskiviikkona 15.- 16.5.2018. Kilpailujärjestys arvotaan tuomarikokouksessa maanantaina 14.5.2018.

Kilpailutehtävän arviointikriteerit

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että tehtäväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on 100 p.

Arviointikohteet ja pisteytys

 • Työn aloitus 15p.
  • työohjeeseen tutustuminen
  • oikeiden varaosien ja työvälineiden valinta
 • Työskentely 35p.
  • työskentelyn ammattimaisuus ja järjestelmällisyys
  • työturvallisuus
  • työvälineiden käyttäminen
  • joustavuus
 • Kestävä kehitys 10p.
  • suunnitelmallinen ja taloudellinen työskentely ja eteneminen
  • kierrätys ja jätteiden lajittelu
 • Ergonomia 5p.
  • työskentelyasennot
 • Työn laatu 25p.
  • työnjälki ja lopputulos
  • työvälineiden puhdistus ja huolto
  • asiakaspalvelun toteuttaminen
 • Itsearvionti 10p.
  • oman työn arviointi ja kehittäminen

Alustava aikataulu:

Maanantai 14.5.2018
– Kilpailijoiden ilmoittautuminen
– Kilpailuinfo ja alueeseen tutustuminen 14.00-15.00
– Kilpailujärjestyksen arvonta
Tiistai 15.5.2018
Varsinaisen kilpailupäivän ohjelma klo 10.00 -19.00
– Kilpailijoiden ilmoittautuminen
– Kilpailuinfo
– Kilpailu alkaa klo 10.00

Tiistain aikataulu:

Klo 9.00                              Ilmoittautumisaika alkaa
Klo 9.30                              Kilpailuinfo
klo 9.55- 10.00                   Kilpailutehtävän antaminen, 1. kilpailija
klo 10.00- 10.45                 Kilpailija 1. kisaa
klo 10.45- 11.10                 Palaute 5 min. + tuomariaika
klo 11.10- 11.15                 Kilpailutehtävän antaminen, 2. kilpailija
klo 11.15- 12.00                 Kilpailija 2. kisaa
klo 12.00- 12.30                 Palaute 5 min. + tuomariaika
klo 12.05- 13.30                 Kaikkien kilpailijoiden ja tuomarien ruokailu
klo 13.40- 13.45                 Kilpailutehtävän antaminen, 3. kilpailija
klo 13.45- 14.30                 Kilpailija 3. kisaa
klo 14.30- 14.55                 Palaute 5 min. + tuomariaika
klo 14.55- 15.00                 Kilpailutehtävän antaminen, 4. kilpailija
klo 15.00- 15.45                 Kilpailija 4. kisaa
klo 15.45- 16.10                 Palaute 5 min. + tuomariaika
klo 16.10- 16.15                 Kilpailutehtävän antaminen, 5. kilpailija
klo 16.15- 17.00                 Kilpailija 5. kisaa
klo 17.00- 17.25                 Palaute 5 min. + tuomariaika
klo 17.25- 17.30                 Kilpailutehtävän antaminen, 6. kilpailija
klo 17.30- 18.15                 Kilpailija 6. kisaa
klo 18.15- 18.45                 Palaute 5 min. + tuomariaika

Tuloslaskennan valmistuttua kilpailijan päiväkohtaiset kokonaispisteet ilmoitetaan huoltajalle.

Keskiviikon aikataulu:

Klo 8.00                                          Ilmoittautumisaika alkaa
Klo 8.30                                          Kilpailuinfo
klo 8.55- 9.00                               Kilpailutehtävän antaminen, 1. kilpailija
klo 9.00- 9.30                               Kilpailija 1. kisaa
klo 9.30- 9.55                               Palaute 5 min. + tuomariaika
klo 9.55- 10.00                            Kilpailutehtävän antaminen, 2. kilpailija
klo 10.00- 10.30                          Kilpailija 2. kisaa
klo 10.30- 10.55                          Palaute 5 min. + tuomariaika
klo 10.55- 11.00                          Kilpailutehtävän antaminen, 3. kilpailija
klo 11.00- 11.30                          Kilpailija 3. kisaa
klo 11.30- 11.55                          Palaute 5 min. + tuomariaika
klo 11.55- 12.00                          Kilpailutehtävän antaminen, 4. kilpailija
klo 12.00 – 12.30                       Kilpailijat 4. kisaa
klo 12.30- 12.55                          Palaute 5 min. + tuomariaika
klo 13.00- 13.55                         Kaikkien kilpailijoiden ja tuomarien ruokailu
klo 13.55- 14.00                          Kilpailutehtävän antaminen, 5. kilpailija
klo 14.00- 14.30                          Kilpailija 5. kisaa
klo 14.30- 14.55                          Palaute 5 min. + tuomariaika
klo 14.55- 15.00                          Kilpailutehtävän antaminen, 6. kilpailija
klo 15.00- 15.30                          Kilpailija 6. kisaa
klo 15.30- 16.00                          Palaute 5 min. + tuomariaika
klo 16.30 Pisteiden ilmoittaminen
klo 16.30- 17.00 Protestiaika (0,5 h pisteiden ilmoituksesta)

Torstain aikataulu:

klo 09.00 – 12.00                       Työnäytös
klo 12.00 – 13.00                       Ruokailu
klo 12.30 – 13.00                       Työnäytös
klo 14.00                                    Osallistumispalkintojen jako kaikille kilpailijoille
klo 16.00 –                                 Palkintojenjako mitallisteille ja päättäjäiset