P1 Semifinaali

◄ takaisin

Semifinaalin aikataulu ja paikka

7.2.2018 KUOPIO klo 8.00 – 16.00

Ammattiopisto Luovi, Kuopion toimipiste (https://luovi.fi/paikkakunta/kuopio/) Itkonniemenkatu 21, 70100 Kuopio

Semifinaalikoordinaattori

Harri Huovinen, Ammattiopisto Luovi Harri.huovinen@luovi.fi 040 319 3111

Petri Hämäläinen, Ammattiopisto Luovi

petri.hamalainen@luovi.fi

040 319 3124

Tehtävän kuvaus

Yleistä

Kilpailu suoritetaan yksilökilpailuna ennalta arvotussa kilpailujärjestyksessä kilpailupäivänä. Mahdolliset toivomukset kulkemisen suhteen pyritään ottamaan huomiomaan ennalta. Kilpailu-aikataulu ilmoitetaan tarkemmin kutsussa tai paikan päällä.

Kilpailutehtävässä näytetään kiinteistönhoidon perusosaamista ja pääpaino on tehtävän oikeassa suoritustavassa ja lopputuloksessa. Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään tehtävän sisältö sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Jos kilpailija vaarantaa tehtävän aikana omaa tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää. Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan, jonka jälkeen tuomarit antavat työskentelystä palautteen.

Sisältö

Kilpailutehtävä on huolto-/korjauskäynti kuvitellun asiakkaan huoneistossa. Huoltokohteena on asunnon ovi, johon uusitaan lukkorunko. Irrotetaan tai kiristetään painike, vääntönuppi sekä asennetaan vanha lukkopesä takaisin. Kilpailijan tulee perehtyä annettuun työtehtävään, valita oikeat työvälineet ja vaihto-osat sekä suorittaa työ loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa saattaen työpiste luovutuskuntoon.

Semifinaalissa yksilökilpailu, jossa kaksi kilpailijaa kilpailee samanaikaisesti eri työpisteissä. Työskentelypisteet eivät ole näköyhteydessä toisiinsa.

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailija tuo oman oppilaitoksen hyväksymän työvaatetuksen sekä jalkineet. Niiden käyttäminen on osa kilpailutehtävän arviointia. Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kun niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty. Henkilötodistus kilpailijan tunnistamista varten.

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle

Tehtävässä tarvittavat työkalut ja –välineet sekä kilpailussa tarvittavan kilpailumateriaalin.

Kilpailuaika

Semifinaalikilpailu suoritetaan yhden kilpailupäivän aikana. Suoritusaikaa on varattu 30 minuuttia/kilpailija. Tuomari ilmoittaa kilpailijoille kun suoritusaikaa on jäljellä 5 minuuttia. Lopullinen aikataulu ja kilpailun pituus riippuvat kilpailijamäärästä, joten ne ilmoitetaan kilpailijoille kutsukirjeessä.

Kilpailutehtävän arviointi

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2-taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Kilpailun kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Se on jaettu seuraaviin arviointiosioihin ja niiden alla oleviin aliosioihin. Kilpailussa käytetään sähköistä Cis-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Kilpailija suorittaa huolto ja korjaustyön kiinteistön ulko-ovelle

 • oven lukkorungon uusiminen ja/tai vaihtotyö
 • painikkeen kiristyksen tarkistus
 • saranoiden toiminnan tarkistus ja säätö
 • ovipumpun säätö
 • muiden mahdollisten vikojen huomiointi

Kilpailijan tulee olla varautunut siihen, että tuomaristo esittää kilpailusuorituksen aikana tai jälkeen tehtävään liittyviä kysymyksiä. Aikaa suoritukseen on 30 minuuttia. Suoritusta ennen kilpailijoille selvitetään vielä lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on enää 5 minuuttia jäljellä.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2 taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työ- ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat

 • Ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus
 • Työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen
 • Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen (sikäli kuin annettu).
 • Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi.
 • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus
 • Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen.

1. Työn aloitus (10 p)

 • Annetun vikailmoituksen lukeminen ja vian tulkinta (5 p)
 • Työ– ja suojavaatetuksen käyttäminen (3 p)
 • ammattisanaston tunteminen (2 p)

2. Työskentely ja yrittäjyys (40 p)

 • Oven vikojen havainnointi (4 p), ei havaittu vika – 1 p
 • Lukkopesän ja vääntönupin irrotus ja uusiminen (6 p)
 • lukkopesän sekä vääntönupin kokoaminen ja kiinnitys (6 p)
 • Painikkeen kiristys (2 p)
 • Lukkopesän ja vääntönupin toimintakunnon tarkistaminen (3 p)
 • Oven saranoiden säätö (3 p)
 • Ovipumpun toimintakunnon tarkistus ja säätö (6 p)
 • Työvälineiden käyttäminen ammattimaisesti (5 p)
 • Annetussa työskentelyajassa pysyminen (5 p), annetun ajan ylittäminen – 2 p

3. Kestävä kehitys (15 p)

 • Suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen (9 p)
 • Kierrätys ja jätteiden lajittelu (3 p)
 • Työympäristön siisteys (3 p)

4. Ergonomia ja työturvallisuus (10 p)

 • Työskentelyasennot eri työvaiheissa (3 p)
 • Työvälineiden ja osien käsittelyotteet (2 p)
 • Työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely (5 p)

5. Työn laatu (20 p)

 • lukkopesän asennettu oikein ja toimii (5 p), kukin ilmennyt puute tai vika – 1 p
 • painike kiristetty ja toimii (5 p), kukin ilmennyt puute tai vika – 1 p
 • oven saranat kiristetty ja tarkistettu (5 p), kukin ilmennyt puute tai vika – 1 p
 • ovipomppu tarkistettu ja toimii (5 p), kukin ilmennyt puute tai vika – 1 p

6. Itsearviointi (5 p)

 • asenne omaan työhön ja sen arviointi (3 p)
 • kehittäminen (2 p)

Esimerkkitehtäviä kiinteistönhoidosta

Esimerkkitehtäviä on luettavissa Skills Finlandin sivuilta, TaitajaPlus aikaisemmat semifinaalitehtävät