P2 Semifinaali

◄ takaisin

Semifinaalin aikataulu ja paikka

23.1. ja 24.1.2018,

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Kauppakeskus Prisma

Voimatie 2 80100 JOENSUU

Semifinaalikoordinaattori

Ammattiopisto Luovi

Risto Vartiainen

risto.vartiainen@luovi.fi

040 319 3573

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Tehtäväosio 1

Tehtävänä on hyllyttää myymälän/varaston tuotteet, päivittää tuotetietokannan (Excel-taulukko) saldot.

Tehtävässä käytettävät välineet: kynä, muistilehtiö, tietokone, Excel, rullakko, haarukkavaunu, turvaveitsi, työkäsineet, laskin sekä omat työvaatteet ja turvakengät

Tehtäväosio 2

Tehtävänä on kerätä tilauksen mukaiset tuotteet kuormalavahyllystä vastapainotrukilla.

Tehtävässä käytettävät välineet: kynä, muistilehtiö, vastapainotrukki, työkäsineet, laskin sekä omat työvaatteet ja turvakengät.

Kilpailu on yksilökilpailu, jossa kilpailija kilpailee yhden päivän aikana. Tehtäväosioiden suoritusjärjestys vaihtelee kilpailijoittain aikataulujen mukaisesti.

Työtehtävä on varastopalvelujen perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan taidot tavaroiden ja asiakirjojen käsittelyssä. Tavoitteena on tehtävän suorittaminen loogisena kokonaisuutena. Tehtävä tehdään kahtena suorituksena.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Kilpailijalla on aikaa 40 minuuttia kummassakin tehtäväosiossa:

 • Tavaran keräily vastapainotrukilla
 • Tuotteiden hyllyttäminen ja kirjaaminen saapuneeksi.

Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on osiossa enää 5 minuuttia jäljellä. Kesken jäänyt suoritus vaikuttaa tehtäväosion pisteytykseen. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Yleistä

Varastopalvelujen suorittaneen on hallittava varastoalan tehtäviä käsin ja koneellisesti esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hänen on osattava tehdä varaston asiakirjat ja varastokirjanpito käsin sekä tietotekniikkaa käyttäen. Varastonhoitajan on osattava logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat, kuten tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varastontietojärjestelmien käyttö. Hänen on tunnettava varastotalous ja sen vaikutus yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat. Varastonhoitajan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palvelukseen.

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu, joka järjestetään yhden kilpailupäivän aikana. Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus – pakollisena varusteena ovat turvajalkineet. Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Osaamisvaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Logistiikan perustutkinnon, varastopalvelujen osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin ja työelämän osaamisvaatimuksiin. Arviointiasteikkona käytetään H2-tasoa. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Kuvaus arvioinnin toteutustavasta

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella. Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman H2 -taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja

laaja-alaisesti. Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

 • Työvälineiden hallinta ja tuntemus
 • Annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen.
 • Kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi.
 • Työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • Työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus.
 • Asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Logistiikan työtehtävät arvioidaan yhtenä kokonaisuutena työvaiheiden edetessä:

 • Työohjeisiin ja työvälineisiin perehtyminen (5 p)
 • Ajoonlähtötarkastuksen tekeminen (5 p)
 • Trukilla työskentely (25 p)
 • Tuotteiden sijoittaminen lähtöalueelle (5 p)
 • Kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)
 • Oman työn arviointi ja kehittäminen (5 p)
 • Työohjeisiin ja työvälineisiin perehtyminen (5 p)
 • Tuotteiden hyllyttäminen (20 p)
 • Saapumistiedon kirjaaminen kirjanpitoon (10 p)
 • Työpisteen järjestely työskentelyn jälkeen (5 p)
 • Kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)
 • Oman työn arviointi ja kehittäminen (5 p)

Kilpailupaikalla olevat työvälineet ja materiaalit

 • Trukki
 • Kuormahyllyvarasto
 • Haarukkavaunu
 • Pinoamisvaunu
 • Vastaanotettavat tuotteet
 • Kerättävät tuotteet
 • Tietokone

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatteet ja turvakengät. Mukana voi olla omat muistiinpanovälineet.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Voit harjoitella ennakkoon vanhoilla semifinaalitehtävillä, joita löydät osoitteesta

SKILLSFINLANDIN SIVUILLA OLEVA DROPBOX LINKKI VANHOIHIN TEHTÄVIIN