P3 Finaali

◄ Takaisin

PLUS Asiakaspalvelu ja myynti – finaali

Taitaja2018 Tampere -tapahtuma järjestetään Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 14.-17.5.2018

Finalistit

Iida Heinänen, Ammattiopisto Spesia

Aleksi Jokinen, Kiipulan ammattiopisto

Johannes Koivunen, Tredu

Miia Mattila, Tredu

Krista Pehkonen, Ammattiopisto Luovi

Elina Tanninen, Ammattiopisto Luovi

 

Finaalitehtäväkuvaus

Asiakaspalvelun ja myynnin tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutilanteet ja myymälätyöskentely. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut toimii myynnin ja kaupan alan eri tehtävissä.

Asiakaspalvelun ja myynnin ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti ja osaa palvella erilaisia asiakkaita. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot uusissakin tilanteissa. Alan taitaja tuntee myytävät tuotteet ja osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita. Hänellä on riittävästi kielitaitoa, liiketaloudellista osaamista sekä kykyä käyttää tietotekniikkaa asiakaspalvelun ja myynnin tukena.

 

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Asiakaspalvelu ja myynti -kilpailutehtävä toteutetaan yksilökilpailuna. Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.

Kilpailutehtävässä pääpaino on myymälätyöskentelyn perustaidoissa ja asiakaspalvelutaidoissa. Tehtävän tavoitteena on saada myyntipiste kuntoon, palvella asiakkaita ja ylläpitää myymälän siisteyttä. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, kestävä kehitys, yrittäjämäinen työskentely ja työhyvinvointi.

Kilpailun alussa kilpailijalle selvitetään tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

 

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset perustuvat liiketalouden perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin. Asiakaspalvelun ja myynnin taitaja

 • palvelee asiakkaita asiakaslähtöisesti
 • huolehtii tuotteiden esillepanosta ja myyntikuntoon saattamisesta
 • tuntee myytävät tuotteet ja kertoo niistä asiakkaille
 • ylläpitää myyntiympäristöä ja huolehtii sen siisteydestä sekä turvallisuudesta
 • käyttää oikeita laitteita ja työvälineitä
 • tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä ja on oma-aloitteinen
 • noudattaa työturvallisuutta
 • huomioi kestävän kehityksen
 • kartoittaa asiakkaan tarpeet
 • myy asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita
 • toimii liiketoiminnalle kannattavalla tavalla
 • selviytyy asiakaspalvelutilanteista toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti)
 • työskentelee yrittäjämäisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti
 • työskentelee ergonomisesti ja huolehtii omasta jaksamisestaan

 

Tehtävien laajuus ja käytettävissä oleva aika

Kilpailu on kaksipäiväinen ja se sisältää kaksi erillistä tehtäväkokonaisuutta. Kilpailija työskentelee IKEAn kylpyhuonetekstiilit ja -huonekalut osastolla. Ensimmäisen kilpailutehtävän (Tehtävä A) suorittamisen kokonaisaika on 45 minuuttia. Toisen kilpailutehtävän (Tehtävä B) suorittamisen kokonaisaika on 30 minuuttia. Kummassakin kilpailutehtävässä päätuomari ilmoittaa, kun suoritusaikaa on jäljellä viisi (5) minuuttia.

 

Ensimmäinen kilpailupäivä tiistai 15.5.2018

Tehtävä A. Tuotteiden esillepano ja asiakaspalvelu

 • myymälän muokkaaminen mallipohjakuvan mukaiseksi
 • tuotteiden esillepano annettujen ohjeiden mukaan
 • myyntihyllyn muokkaaminen hyllykuvan mukaiseksi
 • hinta- ja tuotetietojen paikoilleen laittaminen
 • myymälän siisteyden ylläpito
 • asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen

 

Toinen kilpailupäivä keskiviikko 16.5.2018

Tehtävä B. Palvelupisteessä toimiminen

 • tuotteiden esillepano annettujen ohjeiden mukaan
 • hinta- ja tuotetietojen paikoilleen laittaminen
 • myyntiympäristöstä huolehtiminen
 • asiakaspalvelu ja tuotteiden myyminen

 

Pääasialliset arviointikriteerit

Kilpailutehtävät ovat modulaarisia siten, että tehtäväkohtaiset tulokset voidaan arvioida erikseen. Kilpailutehtävien kokonaispistemäärä on sata (100) pistettä.

Tehtävä A. Tuotteiden esillepano ja asiakaspalvelu 60 p

 • työn aloitus 3 p
 • työskentelyn suunnitelmallisuus, yrittäjämäinen työskentely ja järjestelmällisyys 4 p
 • työturvallisuus, ergonomia ja työhyvinvointi 3 p
 • myymälätyöskentely 35 p
 • asiakaspalvelu ja myynti 10 p
 • työn laatu, kestävä kehitys ja itsearviointi 5 p

Tehtävä B. Palvelupisteessä toimiminen 40 p

 • työn aloitus 3 p
 • työskentelyn suunnitelmallisuus, yrittäjämäinen työskentely ja järjestelmällisyys 4 p
 • työturvallisuus, ergonomia ja työhyvinvointi 3 p
 • myymälätyöskentely 5 p
 • asiakaspalvelu ja myynti 20 p
 • työn laatu, kestävä kehitys ja itsearviointi 5 p

 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta

Tuomaristo koostuu työelämän työnantajien ja työntekijöiden edustajista sekä ammatillisen opetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Tavoitetasona on valtakunnallisen opetussuunnitelman T1-taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, oikeisiin työtapoihin ja huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan. Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää tarvittaessa apua. Kilpailijalle kerrotaan ennen tehtävän aloittamista, miten annettu apu vähentää arvioinnin pisteitä.

Arvioinnissa on käytössä tehtäväkohtaiset arviointilomakkeet. Pääasiallisten arviointikriteerien lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota

 • tuotetuntemukseen ja työvälineiden hallintaan
 • työskentelyssä huomioitu annettu aika ja työskentelyn sujuvuus
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

 

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue

Kilpailualueella ovat myymäläkalusteet ja info-piste, ostoapustandi (sis. muistiinpanovälineet ja mittanauhan) ja asiakkaiden käyttöön ostoskassit (keltaiset kassit), ostoskärryt, myyntituotteet, hinta- ja tuote-etiketit, tablettitietokone. Lisäksi kilpailualueelta löytyvät hyllytykseen tarvittavat työvälineet.

Kilpailijat saavat työvaatteeksi IKEAn työpaidan ja turvakengät.

 

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle

Kilpailija tuo omat työskentelyyn soveltuvat muut vaatteet.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, mikäli niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Henkilötodistus tunnistamista varten.

 

Esimerkkitehtävä ja arviointi

Finalistit voivat harjoitella kilpailuun esimerkkitehtävän avulla. Edellisiä TaitajaPLUS asiakaspalvelu ja myynti -tehtäviä löytyy Skills Finland -sivujen tehtäväpankista.