P3 Semifinaali

◄ takaisin

Semifinaalin aikataulu ja paikka

24.1.2018
Prisma Joensuu, Voimatie 2, 80100 Joensuu

Yleiskuvaus kilpailulajista

Asiakaspalvelun ja myynnin tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutilanteet ja myymälätyöskentely. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut toimii myynnin ja kaupan alan eri tehtävissä.

Asiakaspalvelun ja myynnin ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti ja osaa palvella erilaisia asiakkaita. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot uusissakin tilanteissa. Alan taitaja tuntee myytävät tuotteet ja osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita. Hänellä on riittävästi kielitaitoa, liiketaloudellista osaamista sekä kykyä käyttää tietotekniikkaa asiakaspalvelun ja myynnin tukena.

Semifinaalikoordinaattori
Päivi Palviainen, Ammattiopisto Luovi, Joensuun toimipiste
paivi.palviainen@luovi.fi, 040 319 3377

Kilpailun luonne

Kilpailu on yksilökilpailu. Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.

Ammattitaitovaatimukset

Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman T1-taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.

Semifinaalitehtävänkuvaus

Työtehtävä on asiakaspalvelun ja myynnin perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan myymälässä työskentelyn perustaidot ja asiakaspalvelutaidot. Tavoitteena on saada pukeutumisen osaston työpiste myyntikuntoon, osata palvella asiakasta ja ylläpitää osaston siisteyttä. Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen annetussa kilpailuajassa.

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijoille selvitetään ja heille perehdytetään tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Työpisteen kuntoon saattamiseen kilpailijalla on aikaa 45 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on 10 minuuttia jäljellä.

Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää.

Tehtävä:

 • tuotteiden myyntikunnostus ja esillepano ohjeiden mukaan
 • hinta-/ tuotetietojen ohjeenmukainen esillepano
 • asiakaspalvelu ja myynti

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakasviihtyvyys, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys.

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.

Semifinaali on yksipäiväinen.

Osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset perustuvat liiketalouden perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin. Asiakaspalvelun ja myynnin taitaja

 • palvelee asiakkaita asiakaslähtöisesti
 • huolehtii tuotteiden esillepanosta ja myyntikuntoon saattamisesta
 • tuntee myytävät tuotteet ja kertoo niistä asiakkaille
 • ylläpitää myyntiympäristöä ja huolehtii sen siisteydestä sekä turvallisuudesta
 • käyttää oikeita laitteita ja työvälineitä
 • tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä ja on oma-aloitteinen
 • noudattaa työturvallisuutta
 • huomioi kestävän kehityksen
 • kartoittaa asiakkaan tarpeet
 • myy asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita
 • toimii liiketoiminnalle kannattavalla tavalla
 • selviytyy asiakaspalvelutilanteista toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti)
 • työskentelee yrittäjämäisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti
 • työskentelee ergonomisesti

Kilpailija tuo tullessaan

Kilpailijan varustuksena on oman oppilaitoksen antama työvaatetus.

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Henkilötodistus tunnistamista varten.

Kilpailun järjestäjä varaa kilpailupaikalle

Tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin, kalusteet sekä hinta- ja tuote-etiketit.

Kilpailutehtävän arviointi

Tuomaristo koostuu työelämän sekä erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.

Kilpailussa käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.

 1. Työn aloitus (8 p)
  • työohjeeseen tutustuminen (4 p)
  • tuotteisiin tutustuminen (4 p)
 2. Myymälätyöskentely (45 p)
  • työturvallisuus (5 p)
  • tuotteiden myyntikunnostus ja esillepano (10 p)
  • hinta- ja tuotetiedot (5 p)
  • työskentelyn joustavuus ja eteneminen (10 p)
  • työergonomia (5 p)
  • myyntipisteen siisteys (10 p)
 3. Asiakastilanteen hoitaminen (40p)
  • asiakaspalvelutilanteen hoitaminen (15 p)
  • asiakkaan huomioiminen (15 p)
  • kielitaito (10 p)
 4. Kestävä kehitys ja oman työn arviointi (7 p)
  • kierrätys ja jätteiden lajittelu (5 p)
  • itsearviointi (2 p)