103

Billackering, en individuell tävling

 

Automaalaus lajivastaava Hannu Waltzer ja varavastaava Marika Laine Tavastiasta.
Hannu Waltzer, grenansvarig och Marika Laine, vice grenansvarig från Tavastia.
Antal tävlande

I semifinalen kan 3 tävlande delta / verksamhetsort inom läroanstalten.

Allmän beskrivning av grenen

Grenen baserar sig på kriterierna för kravnivån Berömliga (B3) i examensgrunderna för grundexamen inom bilbranschen, kompetensområdet för billackering. Tävlingsarbetet består av uppgifter som kräver typiska färdigheter för en billackerare, exempelvis reparation av en krockskadad yta, reparation av plastdelar samt lackeringsarbeten.

Till billackerarens arbetsuppgifter hör t.ex. att måla stötfångare, reparera stänkskärmar, utföra rostborttagningsreparation av bildelar samt förnya eller reparera lackeringsytor. Till lackeringsarbetet hör både grund- och målningsarbeten av ytor. En billackerare ska på objekten kunna utföra arbetsuppgifter enligt en reparationskalkyl eller förklaring och hon/han ska själv kunna bestämma en förnuftig ordningsföljd för arbetena.

Krav på yrkesskicklighet:

En billackerare ska behärska yrkets moderna arbetsuppgifter som en arbetshelhet. Hon/han ska kunna planera sitt dagliga arbete på ett sådant sätt att övergången från ett arbetsmoment till ett annat sker smidigt så att det inte uppstår onödiga avbrott, till exempel för att man är tvungen att vänta på att lackerade produkter ska torka. En billackerare ska vara särskilt omsorgsfull i fråga om arbetarskydd, miljöskydd och kundbetjäning, utan att glömma arbetets lönsamhet.

Grenansvarig:

Hannu Waltzer
hannu.waltzer@kktavastia.fi
Tel. 050 467 3356

Vice grenansvarig:

Marika Laine
marika.laine@kktavastia.fi
Tel. 050 440 0495

Styrgrupp:

Waltzer Hannu, Tavastia
Laine Marika, Tavastia
Kettunen Eero, Riveria
Volotinen Martti, Ykkösväri Oy
Partanen-Rekola Margareetta, Keuda
Voimanen Jani, Ykkösväri Oy