105

Användning av skogsmaskin, en individuell tävling

Varavastaava Mauri Pienimaa ja lajivastaava Juha Korva Tredusta.
Mauri Pienimaa, vice grenansvarig och Juha Korva, grenansvarig från Tredu.
Allmän beskrivning
Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kravnivån Berömliga (3) i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom skogsbranschen. Tävlingsuppgifterna består av arbetsuppgifter som hör till användningen av skogsmaskin. I uppgifterna bedöms teoretiska färdigheter och praktisk arbetsskicklighet.
Kunskaper som bedöms är användning av skogsmaskin, planering av det egna arbete, kvalitetskontroll, behärskande av arbetsmängden, arbetssäkerhet, renlighet, miljö och systematik samt samarbetsförmåga. De maskiner, redskap och den utrustning som används i tävlingsuppgifterna definieras noggrant före tävlingen. Tävlingsuppgifterna är indelade i moduler så att det är möjligt att bedöma dem dagligen.
Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kravnivån Berömliga (3) i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom skogsbranschen:

  • skogsvård och drivning
  • underhåll av skogsmaskiner och lastbilar
  • maskinell avverkning
  • närtransport av virke

Grenansvaring:

Juha Korva
juha.korva@tampere.fi
Tel. 0400 197 020

Vice grenansvaring:

Mauri Pienimaa
mauri.pienimaa@tampere.fi
Tel. 0400 80 0554

Styrgrupp:

Korva Juha, Tredu
Pienimaa Mauri, Tredu
Saksman Vesa, Työtehoseura ry
Laakso  Mika, John Deere
Säisä  Marjatta, OPH
Ovaskainen Ville, Riveria
Miikkulainen Mikko, Metsätyö Miikkulainen Oy