201

CAD-planering, en individuell tävling

Grenansvarig Timo Heikkilä.

Deltagande

I den här grenen kan även yrkeshögskolestuderande delta.

Allmän beskrivning av grenen

I tävlingsgrenen CAD-planering tävlar man i att producera planeringsdokument. Dokumenten som produceras kan vara ritningar, skriftligt material eller 3D-modeller som används vid framställning och marknadsföring av olika produkter. Uppgifterna är allmänna till sin natur och kräver inga specialkunskaper inom något planeringsområde. Uppgifterna kan också innefatta produktion av kalkyler och/eller presentationsgrafik.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kraven på kunnande på nivån berömliga (3) i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen. Uppgifterna är rent praktiska planeringsuppgifter när det gäller att rita och göra upp modeller, och i uppgifterna krävs inget omfattade teoretiskt kunnande.

Krav på kunnande

Den tävlande ska behärska baskunskaperna i CAD-planering inom byråtjänster och teknisk planering. En framgångsrik tävlande ska kunna

 • göra 3D-modeller och använda dem för att producera ritningar samt för marknadsföring
 • göra standardenliga tekniska ritningar med CAD-program
 • använda sig av avbildningssätt och märkningar i enlighet med gällande standarder vid produktion av ritningar
 • göra ändringar i ritningar
 • mäta och göra utkast av ett givet stycke med sådan noggrannhet att man av utkasten kan göra en modell och ritning av stycket
 • använda allmänna kontorsprogram för att producera text, beräkningstabeller och presentationsgrafik
 • dra nytta av olika anvisningar och standarder i sitt arbete
 • använda de vanligaste måttredskapen
 • uttrycka sin synpunkt på ett tydligt och förtroendeingivande sätt.

Dessutom ska en tävlande också kunna

 • förstå och följa givna anvisningar
 • planera sin tidsanvändning i en tävlingssituation
 • följa givna säkerhetsanvisningar
 • vara initiativrik

Grenansvaring:

Timo Heikkilä
timo.heikkila@tampere.fi
Tel. 040 801 2640

Styrgrupp:

Heikkilä Timo, Tredu
Hassinen Harri, Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Lohilahti Jarkko, Maker3D Oy
Kumpulainen Joni, Maker3D Oy
Kalpio Tomi, 3dtech Oy
Piira Marko, 3dtech Oy
Pylkkänen Maarit, Stadin
Viskari Pirkko, Stadin
Riisiö Timo, Kymdata Oy
Moilanen Vesa, Kymdata Oy