203

Planering av trycksaker, en individuell tävling

Media-alaa edustavat varavastaava Susanna Järvensivu ja lajivastaava Johanna Veijanen Tredusta.
Susanna Järvensivu, vice grenasvarig och Johanna Veijanen, grenansvarig från Tredu representerar mediebranschen.

Antal tävlande

I semifinalen kan 3 tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten delta.

Allmän beskrivning av grenen

Grenen baserar sig på grundexamen i grafisk kommunikation, kompetensområdet för layout. Det är en individuell tävling. Bedömningen baserar sig på kravnivån berömliga (3) i examensdelen Planering och framställning av layout för trycksaker (40 kp). Dessutom ska den tävlande, utifrån kraven i examensdelen Planering och framställning av nätpublikationer, ha kunskaper i hur man producerar en elektronisk version av en publikation.

Krav på kunnande

Kravnivån berömliga (3) i läroplanen för layout (2010) innehåller bl.a. följande:

  • behärskande och samanvändning av grafik-, bildbehandlings- och ombrytningsprogram
  • lämplig användning av vektorbilder och pixelgrafik
  • kontroll över material med beaktande av trycktekniska kvalitetskrav
  • baskunskaper för typografi
  • tillverkning av illustrationer/bildmaterial
  • användning av färgprofiler för olika tryckmetoder
  • digital utskrift
  • produktion av material för www-sidor och läsare.

Grenansvarig:

Johanna Veijanen
Johanna.veijanen@tampere.fi
Tel. 0408064895

Vice grenansvarig:

Susanna Järvensivu
susanna.jarvensivu@tampere.fi
Tel. 0505967516

Styrgrupp:

Veijanen Johanna, Tredu
Järvensivu Susanna, Tredu
Karastie Tuula, Taitaja 2017
Iltola Vesa, Gradia
Ropo Pia, Propagandafinland
Ahopalo Annukka, Graafinen Teollisuus ry
Koskinen Riitta, TEAM
Toroskainen Pirjo, Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Ahonen Toni, Backstage Rock Shop
Räsämäki Pasi, Pohjois-Karjalan ammattiopisto

202 203 backstagerockshop