205

Datorer och nätverk, en individuell tävling

Lajivastaava Seppo Laurila ja varavastaava Seppo Aapa Tredusta.
Seppo Laurila, grenansvarig och Seppo Aapa, vice grenansvarig från Tredu.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för ICT-montör. I tävlingen gör yrkeskunniga inom IT-branschen ett modulärt kundarbete. I arbetet testas de tävlandes färdigheter i installation av apparatur och mjukvara samt i driftsunderhåll av systemet. Bedömningen av tävlingsuppgifterna baseras på funktionalitet.
De tävlande förutsätts ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska samt en smidig kundbetjäningskompetens i stöduppgifter inom den egna branschen. Programvaran och källmaterialet som används i tävlingen är i regel på engelska. Tävlingsuppgifterna är på finska. Om det i finalen finns tävlanden som har svenska som modersmål, får de uppgifterna på svenska.

Krav på yrkesskicklighet

 • installera, montera ihop, uppdatera och serva datorer
 • installera, konfigurera och uppdatera datorns operativsystem
 • installera, konfigurera och uppdatera datorns programvara
 • planera kravenliga lokalnät
 • (fysisk planering, distribution av nätadresser)
 • dra kablar och koppla det lokala nätverket enligt standarder (optisk fiber, koppar och trådlöst)
 • installera, konfigurera, uppdatera och serva aktiv nätverksutrustning inom lokala nät
 • installera, konfigurera och serva servrar med definierade grunduppgifter och separata uppgifter
 • fungera som administratör av nätet
 • installera och konfigurera arbetsstationer i det lokala nätet
 • ta i bruk och konfigurera molntjänster
 • ta i bruk och konfigurera mobila enheter
 • utforma och upprätthålla den dokumentation som krävs
 • beakta branschens allmänna säkerhetsbestämmelser och beakta arbetssäkerheten
 • ansvara för och upprätthålla dataskyddet
 • följa bestämmelserna om elsäkerhet
 • söka, sammanställa och dra nytta av information
 • problemlösningsförmåga
 • kundbetjäningsförmåga

Grenansvarig:
Seppo Laurila
seppo.laurila@tampere.fi
Tel. 0500622262

Vice grenansvarig:
Seppo Aapa
seppo.aapa@tampere.fi
Tel. 0503030796

Styrgrupp:
Laurila Seppo, Tredu
Aapa Seppo, Tredu
Väisänen Pekka, SLK/HBC
Virtanen Marianna, TAI
Lundahl Mikko, ICT-Academy ry
Heikkilä-Luiro Mirja, YSAO
Turunen Matti, Sastamanlan kunta
Truong Minh, ICT-Academy ry