206

Produktion av webbsidor, en individuell tävling

Leena Järvenkylä-Niemi, grenasvarig och Eerikki Maula, vice grenansvarig från Tredu.

Deltagande

I den här grenen kan även gymnasiestuderande delta.

Allmän beskrivning av grenen

Produktion av webbsidor är en mångsidig gren som kräver konstnärlig kreativitet av de tävlande samt förmåga att göra webbplatser som är trevliga att använda och fungerar väl tekniskt. Den tävlande bör ha god kännedom om de olika skedena i processen med att producera webbsidor.

Krav på kunnande

Tävlingsdeltagaren ska kunna skapa en noggrann uppfattning om kunden, webbplatsens informationsinnehåll och tjänster, användarmålgruppen samt den centrala verksamhetsidén.

Den tävlande ska kunna skapa en grundläggande designskiss (eng. wireframe), layout-planen för grund- och/eller första sidans användargränssnitt, bestämma vilka teknologier (t.ex. programmeringsspråk och programvara) som ska användas när webbplatsen skapas.

Den tävlande sammanställer webbplatsen genom att använda olika teknologier och program. Den tävlande testar webbplatsen med olika webbläsare och med W3C-validerare. Den tävlande publicerar webbplatsen på servern och presenterar webbplatsen för kunden. Den tävlande bör behärska frågor som har att göra med servrar och databaser.

Den tävlande gör upp den dokumentation som behövs för underhåll av webbplatsen och instruerar kunden i hur man tar webbplatsen i bruk och hur den används. Den tävlande ska ha de interaktionsfärdigheter som behövs i teamarbete och i tävlingssituationen visa prov på företagsamhet. I arbetsutförandet ska den tävlande beakta de ergonomiska aspekter som har att göra med den egna arbetshälsan.

Förutom ovannämnda färdigheter ska den tävlande också kunna

  • beakta dataskyddet och de vanligaste standarderna
  • planera visuellt snygga och responsiva webbsidor genom att använda stilfiler
  • beakta de rådande trenderna i branschen
  • beakta webbplatsens tillgänglighet och användbarhet
  • skapa webbsidor som uppdateras via en webbläsare
  • producera de mediefiler som behövs i tjänsten
  • förmåga till projekthantering och kunna arbeta i team
  • problemlösningsförmåga
  • koppla ihop webbplatsen med program för sociala medier

Grenansvarig:

Leena Järvenkylä-Niemi
leena.jarvenkyla-niemi@tampere.fi
Tel. 0400995918

Vice grenansvarig:

Eerikki Maula
eerikki.maula@tampere.fi
Tel. 0400996204

Styrgrupp:

Järvenkylä-Niemi Leena, Tredu
Maula Eerikki, Tredu
Leivo Jari, Riveria
Kattainen Tapio, Business College Helsinki
Ruonavaara Markku, Business College Helsinki
Konttinen Juha, Business College Helsinki