206 Final

◄ Tillbaka

Produktion av webbsidor – final

Mästare2018-evenemanget ordnas den 14-17.5.2018 i Tammerfors Mäss- och Idrottscentrum.

Finalister

Daniel Berghäll, Axxell

Ville Hämäläinen, Turun ammatti-instituutti

Otto Kujala, Tredu

Oliver Kulpakko, Business College Helsinki

Miro Rauhala, Sedu

Akseli Savinainen, Tredu

Jesse Sivonen, Riveria

Markus Torppa, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, KPEDU

(Joonas Hiltunen, Business College Helsinki, deltagar finalen i gren 204 Databehandling)

Ivan Dumancic, Croatia

Gilles Granger, France

Konstantin Larin, Russia

Gustavs Racenajs, Latvia

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Finaluppgiften består av att planera och förverkliga en webbsida för en kund. Helheten är indelad i moduler. Varje modul bedöms som en skild helhet.

Kunden behöver utgående från sin affärsverksamhet utveckla sin webbplats och de funktioner som hör ihop med den, vilka kräver en relationsdatabas.

I modulerna A och B planeras och förverkligas webbsidan utgående från kundens behov. Planeringsdokumentation för webbsidan ska upprättas (t.ex. strukturdiagram, layoutplan, tekniska begrepp och ER-diagram för databasen). I de praktiska delarna ska kundens grafiska anvisningar följas och kundens grafiska material användas.

I modulerna C och D ska en tjänst på webbsidan förverkligas med hjälp av databaser. Uppgifter om webbsidans användare samlas in och sparas. De uppgifter som sparas används för att producera tjänstens innehåll.

 

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

Den tävlande har cirka 17 timmar tid till sitt förfogande fördelat på tre tävlingsdagar.

Bedömningskriterier för tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiftens bedömningskriterier hittar du i finaluppgiften i 2017 års tävlingar.  Finaluppgiften finns i Skills Finlands rf:s uppgiftsbank.

Beskrivning av bedömningen

Ungefär 60 % av bedömningen av tävlingsuppgiften är objektiv och ungefär 40 % är subjektiv.

Saker som de tävlande ska ta med

De tävlande behöver inte ha med sig något till tävlingsplatsen men om de så vill kan de ha med sig t.ex. ett eget tangentbord och en mus. Det kan vara oroligt på tävlingsplatsen, så det är bra att ta med hörlurar.

Utrustning på tävlingsplatsen

Finalisterna får i varje modul uppgiftsbeskrivningen och en bedömningstabell som Word-dokument innan tävlingstiden startar. De tävlande behöver inte skriva ut något till pappers i tävlingsuppgifterna.

De tävlande har tillgång till en arbetsstation som är utrustad med operativsystemet Windows 10, har två skärmar och med följande program installerade:

 • Microsoft Visual Studio 2015
 • Adobe Photoshop, Illustrator och Fireworks
 • Microsoft Office 2016
 • De nyaste versionerna av Google Chrome, Mozilla Firefox och Internet Explorer
 • Sublime text 3
 • NoteTab Light
 • Notepad++
 • Geany
 • Eclipse
 • NetBeans
 • WinSCP
 • FileZilla

Inga andra versioner av programmen på listan ovan får tas med och installeras. Förutom programmen i listan kan de tävlande innan tävlingen startat installera sådana program som de eller den läroanstalt som de representerar har licens på eller sådana som är shareware- eller freeware-programvara.

Följande bibliotek, framework och innehållshanteringssystem finns färdigt på finalisternas arbetsstationer och får användas fritt av tävlingsdeltagarna:

 • HTML5 Shiv
 • HTML5 Boilerplate
 • jQuery
 • Bootstrap
 • Foundation
 • Drupal
 • WordPress
 • Joomla
 • Node.js

Tävlingsuppgifterna görs antingen direkt på Apache-nätverksservern (PHP, MySQL, phpMyAdmin), som syns som en skild nätverksenhet på de tävlandes arbetsstationer eller i XAMPP-miljö. Om Apache-nätverksservern är i bruk efter att tävlingsuppgiften är avslutad på servern tar man en s.k. snapshot-situationsbild av servern varvid den slutliga version som ska bedömas återställs automatiskt.

Tävlingsarrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar gällande tävlingens arrangemang samt beträffande maskiner, apparatur och program. Ändringarna meddelas genast på www.taitaja2018.fi.

Exempeluppgift och bedömningen i sin helhet

Exempeluppgiften består av finaluppgiften från 2017 års Mästaretävlingar. Du hittar den tillsammans med fullständiga bedömningskriterier i Skills Finlands uppgiftsbank.