301

Kundbetjäning och försäljning, en en individuell tävling

Tiina Mätäsjärvi från Tredu, grenansvarig och Suulemi Veija från Sasky, vice grenansvarig.

Antal tävlande

I semifinalen kan 3 tävlande/läroanstaltens verksamhetsort delta.

Deltagande

I denna gren kan även gymnasiestuderande delta.

Allmän beskrivning av grenen

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna i examensgrunderna för grundexamen inom företagsekonomi, merkonom. Tävlingsuppgifterna mäter kunnande inom kundbetjäning på nivån berömliga (3). Till uppgifterna inom kundbetjäning och försäljning hör olika kundbetjäningssituationer.

Krav på kunnande

Den tävlande ska kunna kartlägga kundens behov och på ett lönsamt sätt sälja produkter som motsvarar kundens behov samt betjäna kunderna på ett kundinriktat sätt i olika miljöer. Den tävlande ska klara av kundbetjäningssituationer på ett främmande språk (engelska). Den tävlande arbetar på ett företagsamt sätt, ekonomiskt och kvalitativt, välorganiserat och initiativrikt samt utför arbetet med rätta apparater och redskap med tanke på arbetssäkerheten och hållbar utveckling.

Deltagande

Tävlingen genomförs individuellt, men en del av uppgifterna kan också genomföras parvis eller i team. I den här grenen kan också gymnasiestuderande delta.

Grenansvarig:

Tiina Mätäsjärvi
tiina.matasjarvi@tampere.fi
Puh. 0401683296

Vice grenansvarig:

Suulemi Veija
suulemi.veija@sasky.fi
Puh. 0447288805

Styrgrupp:

Mätäsjärvi Tiina, Sasky
Veija Suulemi, Sasky
Ryymin Raija, Helsingin liikemiesten kauppaopisto
Blomqvist Kimmo, Pirkanmaan osuuskauppa / Prisma Kaleva
Eronen Kaisu, Primehotels Oy, Spahotel Sveitsi
Laukkanen Tuija, Oph
Torni Virva, Riveria
Tammenpää Tea, Vamia
Blomqvist Tom, Palvelualojen ammattiliitto
Nylander Jukka, Wurth Oy
Kettunen Anne-Mari, Riveria