301 Semifinal

◄ Tillbaka

Semifinalens tidtabell och plats:
Semifinalen i grenen Kundbetjäning och försäljning ordnas torsdagen den 1.2.2018.

Semifinalorter:
Esbo – Prisma Sello Joensuu – Prisma Joensuu Uleåborg – Prisma Linnanmaa Vasa – Prisma Vasa

Semifinalkoordinator
Virva Torni, Virva.Torni@pkky.fi, 050 577 7856

Antal tävlande 3 tävlande/läroanstalt

Beskrivning av semifinaluppgiften

 • Den tävlande har som uppgift att bygga en punkt för produktpresentation av en dagligvara, där han eller hon presenterar en produkt med kundens behov som utgångspunkt. Tävlingsprodukterna består av en huvudprodukt och kringprodukter till denna.
 • I semifinalen presenterar tre tävlande samtidigt en produkt vid olika produktpresentationspunkter. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk.
 • Tävlingsuppgiften och produkterna är de samma på alla semifinalorter.
 • Uppgiften kan ändras 30 procent. Ändringen presenteras först i början av tävlingsdagen i samband med den egentliga semifinaluppgiften.

Beskrivning av uppgiftsmodulerna

Modul 1. Att bygga en presentationspunkt

Den tävlande har som uppgift att snabbt bygga upp en presentationspunkt, där han eller hon presenterar och säljer en produkt och kringprodukt med kundens behov som utgångspunkt.

Modul 2. Produktpresentation

Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk (engelska). I produktpresentationen ska den tävlande lyfta fram aspekter som rör hållbar utveckling samt arbets- och produktsäkerhet.

Modul 3. Försäljning av en produkt

Inom detta föremål för bedömning följer domarna med försäljningssituationen och bedömer den tävlandes förmåga att beakta räkneoperationer i anslutning till försäljning.

Modul 4 Växelverkan och kommunikation

Inom detta föremål för bedömning följer domarna växelverkan och samarbetsförmågan under hela arbetsprestationen.

Uppgifternas omfattning och tävlingstid

Tiden för att utföra modulerna 1 – 4 är 30 minuter. Under den tiden ska den tävlande bygga upp presentationspunkten, presentera och sälja produkten samt plocka ner presentationspunkten. Den tävlande gör en kort självbedömning efter presentationen och får kort respons av domarna.

Tävlingsuppgiftens bedömningskriterier

Beskrivning av bedömningen De obligatoriska temana i Mästare-tävlingen är företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Det totala antalet poäng är 100. Poängen fördelar sig på följande sätt:

Att bygga en presentationspunkt 15 p

 • Att bygga en presentationspunkt med beaktande av den tid som står till buds för presentationen 5 p
 • Arbetsergonomi och användning av material 5 p
 • Arbetsomgivningens snygghet och planmässighet 5 p

Produktpresentation 35 p

 • Att väcka intresse, fråga och lyssna 5 p
 • Att berätta om produktens egenskaper 10 p
 • Att kartlägga behov och erbjuda en produkt utifrån det 5 p
 • Att presentera alternativa lösningar 5 p
 • Att beakta kringprodukter 5 p
 • Att dra nytta av språkkunskaper (på engelska) 5 p

Försäljning av en produkt (företagsamhet) 30 p

 • Kundbetjäningsattityd och initiativrikt agerande 10 p
 • Hantering av motpåståenden 5 p
 • Försäljarens räkneoperationer 5 p
 • Att avsluta en försäljning och att ge ett köpförslag 5 p
 • Tilläggsförsäljning 5 p

Växelverkan och kommunikation 20 p

 • Tydligt tal, ett kundinriktat språk, ögonkontakt 5 p
 • Beteende och kroppsspråk (nonverbal kommunikation + leende) 5 p
 • Att ombesörja sitt yttre 5 p
 • Utvärdering och utvecklande av det egna arbetet (självvärdering) 5 p

Sammanlagt 100 p

Beskrivning av bedömningen

Modul 1 Att bygga en presentationspunkt
Modul 2 Produktpresentation
Modul 3 Försäljning av en produkt
Modul 4 Växelverkan och kommunikation

I bedömningen deltar tre domare, av vilka minst en representerar näringslivet. Varje domare bedömer varje tävlandes prestation i ca 10 minuter. Efter detta samlas alla domare och diskuterar en liten stund, och ger sedan muntlig feedback på prestationen åt den tävlande.

Huvudprodukt som ska presenteras:

Kärcher WV2 Premium fönstertvätt (set)

Det kan finnas kringprodukter till huvudprodukten.

Saker som den tävlande ska ta med

Tävlingsarrangören ansvarar för att produkten som ska säljas och att allt material som behövs för att bygga upp presentationspunkten finns på plats. Den tävlande behöver inte ta någonting med sig. Tänk på lämplig klädsel för produktpresentationen och förbered dig inför tävlingssituationen.

Semifinaluppgifter från tidigare år finns på adressen

DROPBOX-LÄNK TILL GAMLA UPPGIFTER PÅ SKILLS FINLANDS WEBBSIDOR