304

Floristik, en individuell tävling

 Anne Friman, vice grenansvarig och Anne Halminen, grenansvarig.

Allmän beskrivning av grenen

Tävlingsuppgifterna i floristikgrenen baserar sig på målsättningarna för examensdelarna Kundbetjäning och arbete i en blomster- och trädgårdshandel samt Utförande av blomsterbinderihelheter, vilka ingår i kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel inom grundexamen i trädgårdsskötsel. Kravnivån baserar sig på nivån berömliga (B3) i examensgrunderna.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska kunna välja binderimaterialet i enlighet med form- och färglära samt enligt kundens önskemål. Den tävlande ska på ett ändamålsenligt sätt kunna hantera och hålla binderimaterial i gott skick samt kunna ställa fram material och binderiarbeten på ett säljande sätt.

Den tävlande ska självständigt och snabbt kunna göra binderiarbeten som saluförs i en blomsteraffär och främja rutiner som är hållbara och upprätthåller arbetsförmågan. Han/hon ska kunna prissätta, presentera och sälja produkter. Den tävlande ska också, både för hand och med hjälp av datateknik, kunna skapa infomaterial som behövs i kundbetjäningen, underhålla och packa in binderiarbeten samt hålla arbetspunkten ren och snygg. Den tävlande förstår betydelsen av samarbete och interaktion i sitt arbete samt agerar utgående från kundens behov och önskemål.

Grenansvarig:

Anne Halminen
anne.halminen@sasky.fi
Tel. 0400129633

Vice grenansvarig:

Anne Friman
anne.friman@sasky.fi
Tel. 0445604705

Styrgrupp:

Halminen Anne, Sasky
Friman Anne, Sasky
Karvonen Petra, Keuda
Gummerus Katri, Jämsän ammattiopisto
Joro Tarja, Kukkashop-Rosa
Kourusuo Johanna, IAH
Heikkilä Hanne, Ammattiopisto Livia
Jämsen Helena, Riveria

304 interflora