305

Närvårdare, en individuell tävling

Mari Salmi, grenansvarig och Elina Tarkki, vice grenansvarig från Tredu.

Antal tävlande

I semifinalen kan 1 tävlande/verksamhetsort inom läroanstalten delta.

Allmän beskrivning av grenen

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga 3 i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Av de tävlande krävs kunnande att erbjuda människor i olika åldrar och med olika bakgrund i olika livssituationer stöd och handledning för utvecklingen, vård och omsorg samt stöd för rehabilitering.

Krav på kunnande

Närvårdare som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor. De kan möta klienter och patienter i olika livsskeden som individer och med sin verksamhet främja deras hälsa och välfärd. De arbetar i uppgifter inom vård, omsorg, fostran och rehabilitering inom social- och hälsovårdsbranschen.

I grenen krävs kunnande i de gemensamma yrkesinriktade studierna för grundexamen för social- och hälsovård/närvårdare. I tävlingen fäster man uppmärksamhet vid följande delområden: stöd för utveckling och handledning, vård och omsorg samt stöd för rehabilitering. Tävlingsuppgifterna är uppbyggda så att samma uppgift omfattar innehåll från olika studiehelheter från de gemensamma yrkesinriktade studierna i examen.

Grenansvarig:

Mari Salmi
mari.salmi@tampere.fi
Tel. 0400276064

Vice grenansvarig:

Elina Tarkki
elina.tarkki@tampere.fi
Tel. 0400276086

Styrgrupp:

Salmi Mari, Tredu
Tarkki Elina, Tredu
Launonen Anni, Taitaja 2017
Björklund Tommy, Yrkesakedemin
Lind Johanna, Axxell
Oksanen Tanja, Super
Coco Kirsi,Tehy
Öhman Helena, Opetushallitus
Rajamäki Aira, Opetushallitus
Mäkinen Leila, Tampereen kaupunki
Purrenheimo Jenni, Tampereen kaupunki
Majuri Mervi, Lempäälän Kunta
Jaakkola Riikka, Tampereen kaupnki
Mäkinen Riikka, Vivago Oy
Rissanen Terhi, Tredu
Häyhä Laura, Joensuu