306

Rengöringsservice, en individuell tävling

Satu Lind, grenansvarig och Sirpa Kuula, vice grenansvarig från Sasky.

Deltagande

I den här grenen kan +1-tävlande delta.

Allmän beskrivning av grenen

En lokalvårdare och en hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets-, rengörings- eller fastighetsservicebranschen. De som har avlagt examen kan utföra underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika slags lokaler. Beroende på examen har de färdigheter att producera bl.a. måltidservice och textilvårdstjänster samt tjänster som går ut på att assistera kunder i olika slags miljöer. De kan kombinera rengöringsservice med andra serviceuppgifter i enlighet med serviceavtalet.

Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov. Den studerande/tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande på basis av det intyg hon/han erhållit.

Krav på kunnande

Tävlingen är avsedd för alla som studerar för grundexamen inom hemarbets- och rengöringsservice samt för grundexamen i fastighetsservice, utbildningsprogrammet för lokalvård. Tävlingsuppgifterna och bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån berömliga (B3) i de nämnda examina.

Grenansvarig:
Satu Lind
satu.lind@sasky.fi
Tel. 0447745033

Vice grenansvarig:
Sirpa Kuula
sirpa.kuula@sasky.fi
Tel. 0503244502

Styrgrupp:
Lind Satu, Sasky
Kuula Sirpa, Sasky
Vuorihuhta Päivi, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Rantanen Mervi, Keskuspuiston ammattiopisto
Nyholm Eveliina, Riveria
Ikonen Seija, Riveria
Hammarén Erja, Freelancer
Mäkelä Mauri, Sasky
Salviander Päivi-Leena, Kiiltoclean Oy
Kyllinen Minna, RTK-palvelut Oy
Petäjäsoja Taina, Sopimusvuori Oy
Lahdenkauppi Merja, Oph
Lepistö Rauni, Keskuspuiston ammattiopisto
Laakkonen Mikko, Palvelualojen ammattiliitto PAM

306 sol503 iss306 sopimusvuori306 vileda306 siivouspaja