306 Semifinal

◄ tillbaka

 

Semifinalens tidtabell
31.1.2018 kl. 8.00–17.00

Semifinalort
Riveria, Joensuu

Semifinalkoordinator

Eveliina Nyholm, opettaja, Kotityö- ja puhdistuspalvelut
Riveria
eveliina.nyholm@riveria.fi
telefon: 050 366 0484

Antal tävlande
Inga begränsningar

Semifinaluppgifter för rengöringsservice

Modul 1 Igenkänningsuppgift

Modul 2 Underhållsstädning av utrymme när kunden är närvarande

Modul 3 Grundstädning av golvyta i våtutrymme

De tävlande utför uppgifterna individuellt.

Anvisningar om eventuella 30 %  förändringar i tävlingsuppgiften ges åt de tävlande när tävlingstiden startar.

Saker som de tävlande ska ta med

Den tävlande ska bestyrka sin identitet (FPA-kortet duger).
Den tävlande ska vara född år 1997 eller senare.
Den tävlande använder egna arbetskläder och arbetsskor.
Det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller andra mobila enheter under tävlingen.

Utrustning på tävlingsplatsen

På tävlingsområdet finns tävlingspunkter och städcentraler.

Bedömning av tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgifterna bedöms på skalan 0-100 p.
Som grund används de obligatoriska delarna i den nationella läroplanen för hemvårdare och lokalvårdare:

Hemvårdare: underhållsstädning, måltids- och kaffebjudningsservice, assisterande av klienter, grundstädning och textilvårdsservice i hemmet samt kostservice i hemmet

Lokalvårdare: underhållsstädning, måltids- och kaffebjudningsservice, grundstädning och lokalservice

Krav på yrkesskicklighet

Modul 1 Igenkänningsuppgift (20 p.)

Modul 2 Underhållsstädning av utrymme när kunden är närvarande (40 p.)

  1. Behärskande av arbetsprocessen 10 poäng
  2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material 15 poäng
  3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet 5 poäng
  4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande 5 poäng

Modul 3 Grundstädning av golvyta i våtutrymme (40 p.)

  1. Behärskande av arbetsprocessen 10 poäng
  2. Behärskande av arbetsmetoder, -redskap och material 15 poäng
  3. Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet 5 poäng
  4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande 5 poäng

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar på adressen

DROPBOX-LÄNK TILL GAMLA UPPGIFTER PÅ SKILLS FINLANDS WEBBSIDOR