307

Klädsömnad, en individuell tävling

Päivi Kankaanpää, grenansvarig och Sari Nieminen, vice grenansvarig från Tredu.

Deltagande

I den här grenen kan även yrkeshögskolestuderande delta.

Allmän beskrivning av grenen

De som arbetar inom klädsömnadsbranschen ska ha praktiskt handlag, god gestaltningsförmåga, initiativrikedom, förmåga till logiskt tänkande och interaktionsfärdigheter. Vid en helhetsmässig tillverkning av kläder är det också viktigt att eftersträva användbara och högklassiga produkter och att ha ett gott öga för färger, former, stilar och trender. I tävlingsuppgifterna betonas tillverkningsprocessen för ett klädesplagg.

Krav på kunnande

Den tävlande kan tillverka mönster, skära till och tillverka produkter enligt arbetsbeskrivningar. Den tävlande kan planera, forma och passa in produkter eller delar av produkter enligt uppgiften. Den tävlande kan agera på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt och finslipa produkterna så de är färdiga för användning. Den tävlande kan betjäna kunder på ett sakkunnigt sätt. Den tävlande känner till branschens grundläggande material och tillbehör samt de krav som dessa ställer i olika skeden av produktionsprocessen.

Den tävlande kan använda de vanligaste maskinerna och apparaterna på ett säkert och effektivt sätt. Den tävlande beaktar ergonomin och arbetssäkerheten i sitt arbete. Den tävlande beaktar principerna för företagsamhet, hållbar utveckling och arbetshälsa i sitt arbete.

Tävlingsuppgifternas kravnivå baserar sig på nivån berömliga (B3) i examensgrunderna för grundexamen inom textil- och beklädnadsbranschen.

Grenansvarig:
Päivi Kankaanpää
paivi.kankaanpaa@tampere.fi
Tel. 0407799392

Vice grenansvarig:
Sari Nieminen
sari.nieminen@tampere.fi
Tel. 0408004742

Styrgrupp:
Kankaanpää Päivi, Tredu
Nieminen Sari, Tredu
Ihalainen Noora, Stadin ammattiopisto
Anttila Katja, Stadin ammattiopisto
Kuukkula Mari, Image wear
Rosqvist Pirjo, TEAM liitto
Okko-Ahola Päivi, Stadin ammattiopisto
Äikäs Anne, Vaatturi Anne Äikäs Tmi