308

Visuellt försäljningsarbete, en individuell tävling

Marja-Leena Pajusaari, grenansvarig och Tea Humppi, vice grenansvarig från Tredu.

Antal tävlande

I semifinalen kan 2 tävlande/verksamhetsort inom läroanstalten delta.

Allmän beskrivning av grenen

Grenen baserar sig på målsättningarna och bedömningskriterierna i grundexamen inom företagsekonomi, utbildningsprogrammet för merkonom. Den tävlande ska göra en upplevelsefull och kommersiell presentation samt visuell marknadsföring av ett evenemang för olika kundgrupper.

Tävlingen består av tre dagsuppgifter som utförs individuellt eller i samarbete med tävlande i andra grenar. Varje dagsuppgift består av tre separata helheter, moduler, som bedöms var för sig. Dessa är:

Modul 1 Genomförande av arbetsuppgiften

Modul 2 Arbetsprestation och resultat

Modul 3 Självvärdering

Krav på kunnande och bedömningskriterier

Kravet på kunnande är att den tävlande behärskar användningen av dekorationsmaterial och grafiskt material samt beaktar materialåtervinning. Den tävlande ska kunna ta fram kundinformation till sina presentationer och tillämpa demonstrationsteknik för visuellt säljarbete. Den tävlande ska också kunna bedöma sitt eget arbete och kunna agera i olika interaktionssituationer. Tävlingsuppgifternas totalpoäng är 100 poäng. Poängen fördelas över modulerna enligt följande: genomförande av arbetsuppgiften (30 p), arbetsprestation och resultat (60 p) och självvärdering (10 p).

Grenansvarig:
Marja-Leena Pajusaari
marja-leena.pajusaari@tampere.fi
Tel. 0505761401

Vice grenansvarig:
Tea Humppi
tea.humppi@tampere.fi
Tel. 0447664400

Styrgrupp:
Pajusaari Marja-Leena, Tredu
Humppi Tea, Tredu
Uronen Satu, Mercuria
Heikkonen Iiris, AJK-jatkokoulutus
Martikainen Katri, Riveria
Nyholm Nea, Lindex