310

Företagsamhet, tävling med tremannalag

Jan Nigmann, grenansvarig och Sari Grönroos, vice grenansvarig från VAAO.

Deltagande

I den här grenen kan även gymnasie- och yrkeshögskolestuderande delta.

Allmän beskrivning av grenen

I grenen företagsamhet är finaltävlingen en tre dagar lång innovativ tävling kring företagarmässiga arbetssätt och entreprenöriella kompetenser. Tävlingen fokuserar på den studerandes egna företagsamhetsfärdigheter, förmåga att söka kundorienterade, hållbara och ekonomiskt lönsamma lösningar samt på den studerandes målmedvetna grepp när det gäller att ta ansvar för sin verksamhet och dess konsekvenser.

De studerande tävlar i tremannalag och utvecklar antingen ett företag som redan existerar eller grundar ett fiktivt företag för tävlingstiden. Tävlingslaget ska utforma en lönsam affärsverksamhetsplan för sitt företag och presentera planen. Dessutom kan deltagarna lösa uppdrag från andra företag. Lagen utför tävlingsuppgifterna genom att analysera och utveckla företagen.

Tävlingsuppgifterna återspeglar verkliga situationer inom företagsverksamheten, och intressenter med koppling till företagsamhet är med och presenterar och bedömer uppgifterna. Tävlingen genomförs på tävlingsarenan samt i genuina verksamhetsmiljöer. I grenen beaktas Mästare-tävlingarnas permanenta teman: företagsamhet, hållbar utveckling, arbetsvälmående och arbetssäkerhet.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna grundar sig på kravnivån berömliga (B3) i examensdelarna Planering av företagsverksamhet, Arbeta i ett företag och Arbete som kräver spetskompetens. Tävlingarna och de uppgifter som utförs under dem erkänns i så stor omfattning som möjligt som en del av studierna och som yrkesprov. De tävlande kan göra yrkesprov under semifinalen eller finalen.

Uppgifterna utarbetas i proaktivt samarbete.

Företagsamhetsgrenens kompentensområden:

 • produktifiering av det egna kunnandet och den egna kreativiteten till företagsverksamhet
 • utformning och presentation av företagets affärsverksamhetsplan med hjälp av kanvasmodell
 • proaktiv utveckling av ett företag

En framgångsrik tävlande ska t.ex:

 • kunna agera på ett initiativrikt och ansvarsfullt sätt som medlem i ett team
 • ha företagaranda, vara innovativ och kreativ
 • ha problemlösningsförmåga
 • ha samarbetsförmåga
 • kunna skapa nätverk
 • kunna uppträda och förhandla
 • vara försäljnings- och serviceinriktad
 • kunna starta ett företags verksamhet och arbeta i det grundade företaget
 • utvärdera sin egen verksamhet och ett livslångt lärande.

Grenansvarig:

Jan Nigman
jan.nigmann@vaao.fi
Tel. 0447061169

Vice grenansvarig:

Sari Grönroos
sari.gronroos@vaao.fi
Tel. 0447061065

Styrgrupp:

Nigmann Jan,VAAO
Grönroos Sari, VAAO
Alikoski Risto, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Kurkisuo Tuula, Omnia
Toivonen Taru, SLK
Orenius Mika, Mercuria kauppiaitten kauppaoppilaitos
Mäkelä Jaakko, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Lindgren Topi, Omnia
Helvelahti Marjut, Riveria
Heiniö Mimmi, Omnia
Venhe Reima, Riveria
Rönkä Tero, Ylä-Savon ammattiopisto
Alanen Timur
Vesalainen Teemu, SLK
Lamppu Veli-Matti, Suomen Yrittäjät

särkänniemi logosmartersurfaces logotullinsauna logo310 portaali