312

Turism, partävling

Helinä Kangas, vice grenansvarig och Päivi Seppälä, grenansvarig från Tavastia

Allmän beskrivning av grenen

De som avlagt grundexamen i turism arbetar på ett ansvarsfullt sätt i samhället, har sinne för försäljning och marknadsföring och har fokus ställt på kunderna i alla skeden av servicekedjan.

De har god social kompetens, goda språkkunskaper och interaktionsfärdigheter samt kännedom om olika kulturer. De som avlagt grundexamen i turism arbetar enligt ett hållbart verksamhetssätt, är pålitliga i sitt arbete samt följer resebranschens regler och säkerhetsbestämmelser. Inom turistbranschen kan de som sakkunniga ha olika slags uppgifter inom planering och genomförande av turismservice.

De som avlagt grundexamen i turism planerar sitt arbete och kan arbeta både självständigt och i grupp. De är kreativa, flexibla, ansvarskännande och initiativrika i sitt arbete och har god problemlösningsförmåga och känsla för situationen. De är förtrogna med den internationella och nationella turistnäringen och följer med möjligheterna i och utvecklingen av turistbranschen, samtidigt som de utvecklar sitt eget arbete och arbetet med olika aktörer.

De som avlagt grundexamen i turism genomför, produktifierar och initierar olika slags upplevelsemässiga turistprodukter och turisttjänster. De marknadsför och säljer kostnadseffektivt turistprodukter och turisttjänster enligt kundsegment utifrån arbetsplatsens och verksamhetsmiljöns affärsidé, den lokala kulturen och resetrenderna.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna. Uppgifterna utarbetas i samarbete med arbetslivet. I planeringen av uppgifterna har man beaktat studierna som ingår i utbildningsprogrammen för turisttjänsteman och för producent av resetjänster.

Krav på kunnande

Den tävlande klär sig enligt företagets regler på ett sätt som lämpar sig för situationen. Den tävlande behärskar kundservice- och försäljningssituationer samt kartlägger kundens behov, planerar och genomför olika slags resetjänster. Den tävlande presenterar tjänster som svarar mot kundens behov samt betjänar kunderna på ett kundinriktat sätt med beaktande av deras kulturella bakgrund samt uppfyller på ett berömligt sätt turismföretagets servicelöfte. Vidare inhämtar den tävlande respons från kunderna och kan utveckla sitt arbete utifrån responsen.

De tävlande ska klara av kundbetjäningssituationer på de båda inhemska språken och på ett främmande språk (engelska). Den tävlande ska vara välorganiserad och initiativrik och arbeta på ett ekonomiskt, högklassigt och företagsmässigt sätt. Tävlingsuppgifterna ska vara utförda med korrekta redskap och anordningar med beaktande av arbetssäkerheten. Den tävlande ska självmant och aktivt också upprätthålla sin funktions- och arbetsförmåga. Tävlingarna och de uppgifter som utförs under dem erkänns i så stor omfattning som möjligt som en del av studierna och som yrkesprov. De tävlande kan göra yrkesprov i samband med semifinalen eller finalen.

Grenansvarig:
Päivi Seppälä
paivi.seppala@kktavastia.fi
Tel. 0504400481

Vice grenansvarig:
Helinä Kangas
helina.kangas@kktavastia.fi
Tel. 0505504013

Styrgrupp:
Seppälä Päivi, Tavastia
Kangas Helinä, Tavastia
Kiiskinen Anu, Taitaja2017
Leinonen Jarkko, Santa’s Adventures Oy
Korpi Leena, Koulutuskeskus Sedu
Sagulin Anneli, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Ekami
Nykyri Kaisa, Riveria
Vuorio Tuomas, Tredu
Arra Arja-Liisa, Matkatoimisto Häme-Matkat Oy
Hallanvaara Sanni, Hämeen keskiaikayhdistys ry
Lindholm Tero, Hyvinkään Erämatkat Oy
Ampuja-Valaja Mari, Hämeenlinnan kaupunki
Rantanen Jani, Kylpylähotelli Cumulus Resort Aulanko
Siuruainen Kimmo, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

 

Villapakka logo