313

Ekonomiförvaltning

Grenansvarig Jorma Pyy från Business College Helsinki, Helsingfors och Mikko Kurunsaari från Riveria, Joensuu.

Deltagande

Tävlingen är en partävling. I den här grenen kan även yrkeshögskolestuderande delta.

Allmän beskrivning av grenen

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna för nivån berömliga (B3) i grundexamen inom företagsekonomi (merkonom).

De yrkeskunniga inom ekonomiförvaltning utför olika slags uppgifter inom intern och extern redovisning. Till extern redovisning hör löpande bokföring för olika företagsformer, uppgörande av bokslut, uppgifter inom löneadministration samt skedena i direkt beskattning och beräkningen av den beskattningsbara inkomsten i en näringsverksamhet. I den interna redovisningen ingår delområdena budgetering, täckningsbidrags- och kostnadsberäkning samt finansieringsplanering för ett företag.

En yrkeskunnig inom ekonomiförvaltning ska kunna ifrågasätta saker, agera självständigt och ansvarsfullt samt beakta etiken som hör till yrket.

Krav på kunnande

En person som vill ha framgång i arbete inom ekonomiförvaltning ska vara noggrann, uthållig, logisk och analytisk. En sådan person ska också ha självständig omdömesförmåga vid utförande av de arbetsuppgifter man fått med givna anvisningar i olika organisationer.

Arbete inom ekonomiförvaltning innefattar både kundbetjänings- och sakkunnigarbete, där man ska kunna betjäna både interna och externa kunder. För detta krävs interaktions-, samarbets-, problemlösnings- och kommunikationsfärdigheter. Yrkeskunnigheten förutsätter en förståelse av ekonomiförvaltningen som en integrerad helhet både beträffande den externa och den interna redovisningen.

Grenansvarig:
Jorma Pyy
jorma.pyy@businesscollege.fi
Puh. 0447756341

Vice Grenansvarig:
Mikko Kurunsaari
mikko.kurunsaari@riveria.fi
Puh. 0505777121

Styrgrupp:
Jorma Pyy, Business College Helsinki
Mikko Kurunsaari, Riveria, Joensuu
Jyrki Rahikainen, Koulutuskeskus Salpaus
Eila Hakola-Sippola, Koulutuskeskus Sedu