314

Säkerhetsbranschen

Marika Peuraniemi, grenansvarig och Jari-Pekka Hiitola, vice grenansvarig från Tredu.

Allmän beskrivning av grenen

Säkerhetsbranschen består av funktioner som genomförs för att upprätthålla samhällets grundtrygghet via myndighetsverksamheter, säkerhetsåtgärder inom företag, offentliga samfund och organisationer samt inom den privata säkerhetsbranschens service-, expert- och säkerhetsskyddsverksamhet.

Krav på kunnande

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga 3 i de yrkesinriktade examensdelarna i examensgrunderna för grundexamen inom säkerhetsbranschen. Grenen genomförs som en individuell tävling.

I grenen krävs att man på ett övergripande sätt klarar av kundservicesituationer med tyngdpunkten på säkerhet, kan leda räddningsaktioner innan myndigheterna kommer, behärskar grunderna i lagstiftningen gällande säkerhetsbranschen, behärskar säkerhetskontrollverksamhet i praktiken, har en god fysisk kondition och behärskar grunderna för användning av maktmedel.

Grenansvarig:
Marika Peuraniemi
marika.peuraniemi@tampere.fi
Tel. 0503699338

Vice grenansvarig:
Jari-Pekka Hiitola
jari-pekka.hiitola@tampere.fi
Tel. 0407115468

Styrgrupp:
Peuraniemi Marika, Tredu
Hiitola Jari-Pekka, Tredu
Kymäläinen Matti, Hyria koulutus Oy
Karisto Jaakko, Salpaus
Jussila Markus, Riveria
Haussila Esa, Stadin ao
Paakkanen Timo, Sedu
Käppi Jan, Finsecpro