401

Möbelsnickare, en individuell tävling

Ismo Pentinlehto, grenansvarig och Jukka Jussila, vice grenansvarig från Tredu.

Antal tävlande

I semifinalen kan 2 tävlande/verksamhetsort inom läroanstalten delta.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

 • I tävlingen tillverkas en typisk möbel. Den tävlande ska kunna använda de vanligaste maskinerna och handverktygen inom snickeribranschen samt CNC-maskin på ett ändamålsenligt och arbetssäkert sätt, och kunna välja lämplig arbetsordning för uppgiften. Det färdiga arbetet ska ha exakta mått och uppfylla kvalitetskraven, samt följa tidtabellen. Produkten ska vara säljbar.
 • Tävlingsarbetet tillverkas enligt ritningar och arbetsbeskrivningar av material som finns på tävlingsplatsen. Grenen bygger på grundexamen inom träbranschen och grundexamen inom hantverks- och konstindustri. Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna. En separat introduktion ges för programmering och användning av CNC-maskinen.
 • Krav på yrkesskicklighet (kraven på yrkesskicklighet i uppgiftsmodulerna samstämmer med kravnivån berömliga B3 i examensgrunderna)

En framgångsrik tävlande måste behärska innehållet i grundexamen inom träbranschen eller grundexamen inom hantverks- och konstindustri:

 • arbeten för maskinbearbetning, beslag, montering och slutbearbetning inom möbelindustrin
 • grunderna i CNC-programmering
 • arbetsbilder och arbetsorder
 • arbetssäkerhet
 • produkttillverkning
 • kundinriktad tillverkning
 • centrala aspekter inom företagsamhet och yrkesetik
 • centrala aspekter inom hållbar utveckling
 • arbetsergonomi

Kunskapskrav:

 • förmåga att läsa ritningar
 • uppgörande av kapnota
 • behärskande av de vanligaste metoderna och konstruktionerna inom träbearbetning
 • materialkännedom
 • behärskande av de vanligaste verktygen och bearbetningsmaskinerna
 • handverktyg och maskiner
 • maskinbearbetnings-, beslag-, monterings- och slutfinisharbete inom möbelindustrin
 • användning och programmering av CNC-maskin
 • arbetssäkerhet
 • grunderna för slutfinish av möbler
 • kundinriktad tillverkning

Grenansvarig:
Ismo Pentinlehto
ismo.pentinlehto@tampere.fi
Tel. 0408012526

Vice grenansvarig:
Jukka Jussila
jukka.jussila@tampere.fi
Tel. 0408012634

Styrgrupp:
Pentinlehto Ismo, Tredu
Jussila Jukka, Tredu
Varjos Marko, Koulutuskeskus Salpaus
Nuutti Juha, Jussin Ruusupuu
Niemeläinen Toni, Taitaja 2019 Pohjoiskarjalan ammattiopisto
Remes Mika, Salpaus
Hasila Sami, Tredu/työelämäpalvelut yrityskoordinaattori
Isak Lukkarinen

penope logo