402

Ventilationsinstallation, en individuell tävling

Jari Ketola, grenansvarig och Marko A. Tamminen, vice grenansvarig från Tredu.

Antal tävlande

I semifinalen kan 3 tävlande/verksamhetsort inom läroanstalten delta.

Allmän beskrivning av grenen

I tävlingsgrenen utförs tunnplåtsarbeten samt installation av ventilationsanordningar och kanaler.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga 3 i den läroplansbaserade yrkesinriktade utbildningen för grundexamen. Grenen bygger på specialiseringsstudier i ventilationsinstallation i grundexamen inom husteknik.

Under tävlingen får de tävlande anvisningar och ritningar utifrån vilka de genomför olika delhelheter och avancerar i tävlingen. Varje delhelhet bedöms. Intyget kan användas till grund för bedömning av yrkesprov vid läroanstalterna.

Tävlingen består av uppgifter som rör kanalinstallation, installation av huvudenhet, tillverkning av delar samt mätning och reglering.

Grenansvarig:
Jari Ketola
jari.ketola@tampere.fi
Tel. 0503699336

Vice grenansvarig:
Marko Tamminen
marko.a.tamminen@tampere.fi
Tel. 0408687667

Styrgrupp:
Ketola Jari, Tredu
Tamminen Marko A, Tredu
Suominen Jari, Stadin ammattiopisto
Torssonen Veikko, Riveria