404

Målning och tapetsering, en individuell tävling

Juha Periviita, grenansvarig och Sirkku Liiti, vice grenansvarig från Tredu.

Deltagande

I denna gren kan +1-tävlande delta.

Allmän beskrivning av grenen

Tävlingsarbetet kräver vanliga kunskaper för en målare, så som nybyggnads-, reparations-, målnings- och fasadmålningskunskaper. Ytor som ska målas kan vara t.ex. inre väggytor, innertak, golv, dörrar, fönsterkarmar, listar, möbler eller värmelement. Arbetet kan också bestå av tapetsering eller målning av fasadbeklädnad och plåttak inklusive grundarbete. Den tävlande ska kunna utföra arbetet utgående från ritningar och arbetsbeskrivningar samt själv fatta beslut om en förnuftig arbetsordning. Tävlingen är en individuell gren.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (B3) i grunderna för yrkesinriktad grundexamen, kompetensprogrammet för ytbehandling inom byggbranschen, examensbenämningen målare, och på arbetslivets krav på unga arbetstagare.

I krav på kunnande i examengrunderna för examensbenämningen målare ingår bl.a:

  • skydd, rengöring, förbehandling, slipning och primning vid målningsarbeten
  • att behandla fogarna i gipsskivor och andra skivor
  • att kitta, spackla och jämna olika slags underlag som ska behandlas
  • att behärska grundmålning, mellanstrykning och ytmålning både med handverktyg och med målarsprutor på olika underlag och ytor
  • att göra avgränsningar med handverktyg
  • att behärska fästning av väggbeläggningar som ska målas och av vanliga väggbeläggningar

Kunskapskrav för en framgångsrik tävlande:

Den tävlande ska behärska de arbetsuppgifter som dagens målare utför som en arbetshelhet i sitt yrke. Den tävlande ska kunna planera sitt dagliga arbete på ett sådant sätt att övergången från ett arbetsskede till ett annat sker smidigt och så att det inte uppstår onödiga avbrott, till exempel för att man är tvungen att vänta på ett material ska torka.

Den tävlande ska kunna utföra tävlingsuppgifterna utgående från skriftliga arbetsbeskrivningar och ritningar. En målare ska också kunna agera om det blir ändringar i planerna, till exempel om en kund önskar göra ändringar i färger eller material. Vid bedömningen av nivån på yrkesskickligheten beaktas snabbheten i arbetet, noggrannheten i avgränsningarna, ordningen och redan vid arbetsplatsen, ytornas kvalitet, iakttagande av arbetssäkerhet, yrkesmässigt utförande av arbetet och hållbar utveckling.

Grenansvarig:
Juha Periviita
juha.periviita@tampere.fi
Tel. 0505287073

Vice grenansvarig:
Sirkku Liiti
sirkku.liiti@tampere.fi
Tel. 0408016050

Styrgrupp:
Periviita Juha, Tredu
Liiti Sirkku, Tredu
Sainio Harri, Stadin AO
Holm Markus, Stadin AO
Hämäläinen Tarmo, Tikkurila Oyj
Salo Kirsti, Taos
Ikonen Ville, Riveria
Suomalainen Matti, Riveria

rakennusliitto logo