406

Elinstallation, en individuell tävling

Mika Tamminen, grenansvarig och Tero Lintunen, vice grenansvarig från Tavastia.

Antal tävlande

I semifinalen kan 2 tävlande/verksamhetsort inom läroanstalten delta.

Allmän beskrivning av grenen

En elmontör utför installations-, drifts- och serviceuppgifter i industrianläggningar, installationsföretag och i entreprenadfirmor inom elbranschen. Beroende på befattningsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna bestå av installation av eldistributionsnät, installation av belysning och apparatur i fastigheter samt olika slags installationer av svagströmssystem, programmering, reparation och kundbetjäning.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetsuppgifter som mäter den yrkesskicklighet som förutsätts hos elmontörer. Man har strävat efter att utforma uppgifterna så att de i så stor utsträckning som möjligt påminner om genuina arbetsuppgifter för en elmontör.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom el- och automationsteknik samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. De som avlagt examen arbetar som elmontörer.

Vid elinstallationsarbeten lägger man särskild vikt vid att arbetet utförs på ett säkert sätt, att branschens bestämmelser följs och att slutresultatet har en kvalitativt hög nivå. Man fäster också uppmärksamhet vid arbetsmetoder, förmåga att läsa ritningar, materialkännedom och kostnadsmedvetenhet samt samarbetsförmåga och dokumentation.

Grenansvarig:
Mika Tamminen
mika.tamminen@kktavastia.fi
Tel. 0503456614

Vice grenansvarig:
Tero Lintunen
tero.lintunen@kktavastia.fi
Tel. 0505298515

Styrgrupp:
Tamminen Mika, Ammattiopisto Tavastia
Lintunen Tero, Ammattiopisto Tavastia
Riihimäki Tuomas, Stadia
Kuusikko Seppo, Oulun Seudun Ammattiopisto
Liiten Juha, Riveria
Ali-Tolppa Juha, SASKY koulutuskuntayhtymä
Enqvist Jouni, Tredu
Suomilammi Sami, Sähkösuomilammi oy / STUL
Sallanne Timo, Riveria
Keskitalo Seppo, Keuda