407

Husbyggnad, timmermansarbete, en individuell tävling

Sakari Kaakko, grenansvarig och Kari Lehtinen, vice grenansvarig från VAAO.

Antal tävlande

I semifinalen kan en tävlande / verksamhetsort inom läroanstalten delta. Om det inom läroanstalten finns tre eller fler startande grupper så får man anmäla två tävlande /verksamhetsort.

Allmän beskrivning av grenen

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på följande kriterier för kravnivån berömliga (3) i de yrkesinriktade examensdelarna i grundexamen inom byggnadsbranschen:

  • grundfärdigheter inom byggande
  • stomarbeten
  • husbyggnad
  • timmermansarbeten i grundläggnings- och stomskedet
  • avslutande arbeten inomhus

Grenansvarig:
Sakari Kaakko
sakari.kaakko@vaao.fi
Puh. 0449060281

Vice grenansvarig:
Kari Lehtinen
kari.lehtinen@vaao.fi
Puh. 0447061038

Styrgrupp:
Kaakko Sakari, Vaao
Lehtinen Kari, Vaao
Ohrankämmen Saku, Stadin ao
Räätäri Miika, Riveria
Lehtonen Johan, Wurth Oy
Luoto Jukka, Riveria

katepal logorakennusliitto logo