408

Husbyggnad, murning och plattsättning, en individuell tävling

Markku Järvinen från Tavastia, vice grenansvarig och Keijo Hakala från HAMK, grenansvarig.

Allmän beskrivning av grenen

Muraryrket är ett av byggbranschens mest krävande och traditionella hantverksyrken. Murarna arbetar i olika byggföretag och som självständiga yrkesutövare. I yrket behöver man ha mångsidiga praktiska färdigheter, behärska olika arbetstekniker, ha planeringsförmåga och vara noggrann. En murare gör i huvudsak tegel- och blockmurningar för byggnadsgrunder samt murning av inner- och ytterväggar samt pelare. Av tegel muras också eldstäder.

Murarens arbete förutsätter planerings- och organiseringsförmåga samt noggrannhet och tålamod. I arbetet behövs förmåga att kunna anpassa sig till olika arbetssituationer samt till omväxlande förhållanden. En murare ska kunna arbeta självständigt men också i grupp.

Arbetsredskap som en murare använder är murslev, hammare, gummiklubba, brukkälke, blandare för murbruk, vattenpass, snörslå osv. När tunga material ska förflyttas och lyftas tar man hjälp av maskiner.

I murarens arbetsuppgifter kan även rappnings- och plattsättningsarbeten ingå. Plattsättarna monterar sten-, betong-, tegel- och keramikplattor på väggar, golv och utomhus. En plattsättare gör också ofta vattenisoleringsarbeten i våtutrymmen.

Det är viktigt att känna till och att följa arbetssäkerhetsbestämmelserna.

Tävlingen är en individuell tävling, men den tävlande har beroende på uppgiften vid behov tillgång till en assistent som arrangören tillhandahåller.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på följande kriterier för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen:

  • arbeten i stomskedet
  • grundläggningsarbeten
  • murning
  • plattsättning

Grenansvarig:
Keijo Hakala
keijo.hakala@hamk.fi
Puh. 0505745110

Vice grenansvarig:
Markku Järvinen
markku.jarvinen@kktavastia.fi
Puh. 050 4440855

Styrgrupp:
Hakala Keijo, Hamk
Järvinen Markku, Tavastia
Ruuskanen Jukka, Samiedu
Korhonen Hannu, Gradia
Ruohonen Mika, Stadin ao
Järvinen Jarmo, Rakennusliitto ry
Kaipio Harri, Rakennusteollisuus ry
Lötjönen Olli, Riveria
Toivanen Hannu, Etelä-Savon AO
Körkkö Veli-Pekka, Tavastia
Backlund Ari, E. Vuorio Oy

metsäwood logo408 pukkila408 heikki hakio408 yit408 evuorio