408 Semifinaali

◄ tillbaka

 

Semifinalens tidpunkt

7.30 – 8.00  Anmälan och kaffe (identiteten bestyrks)
8.00 – 8.30   Allmänna anvisningar till de tävlande och följeslagarna
8.30 – 11.15  Del 1 plattsättning (2.45h)
11.15 – 11.45  lunch i studeranderestaurangen
11.45 – 12.00  Anvisningar inför del 2
12.00 – 15.00  Del 2 murning (3h)
15.00 – 16.00  Utvärdering och kaffe
16.00 – 16.30  Resultat, prisutdelning och respons

Beskrivning av semifinaluppgiften
1. Tävlingens karaktär
• Tävlingen är en individuell tävling, men den tävlande har beroende på uppgiften vid behov tillgång till en assistent som arrangören tillhandahåller.

 

1 Mätningar
• gör de mätningar som behövs för murningsarbetet/plattsättningsarbetet

 1. Murning/plattsättning enligt ritningar
  Murning/plattsättning av en konstruktion enligt plan
 2. Genomförande av murnings- och plattsättningsarbete
  använder de vanligaste verktygen för murnings- och plattsättningsarbete
  • Murningsarbetet görs utan murningsläkt
 3. Arbetssäkerhet
  använder personlig skyddsutrustning, beaktar arbetarskyddsaspekter och upprätthåller arbetsförmågan

Bedömning av tävlingsuppgiften

I alla tävlingsuppgifter utgår man från nivån berömliga 3 i examensgrunderna för grundexamen inom byggnadsbranschen, kompetensområdet för husbyggnad. Domarna bedömer de tävlande genom att följa dem under arbetets gång samt genom att mäta de färdiga produkternas måttnoggrannhet och ritningsenlighet.

Uppgiftshelheten bedöms på skalan 0 – 100 poäng (murning / plattsättning ca 50/50), varav den subjektiva bedömningens andel är 15 p. Bedömningen är främst objektiv, så som måttnoggrannhet, lodräthet och vågräthet samt ytornas jämnhet. Båda uppgifterna innehåller 8-12 st. mätpunkter. Poängavdrag görs för de delar som saknas (max 5 p).

Den subjektiva bedömningens del är ca 15 % i båda uppgifterna. I dessa ingår bl.a. arbetssäkerhet, prydlighet, fogarnas jämnhet och det allmänna intrycket av slutresultatet. (Poängsättning för arbetssäkerhet 0-5 p).  Användning av skyddshandskar är nödvändigt endast när fixet ska blandas och bredas ut.

Mätningen görs i huvudsak med det mått som den tävlande använt.

Den tävlande ska ta med sig följande saker:

personlig skyddsutrustning för murare/plattsättare (hjälm, jacka, byxor, skyddsskor, handskar och annan personlig skyddsutrustning) de vanligaste verktygen för murare/plattsättare inklusive murbruksbaljor, blandningsvisp, svampar, fogsnöre, platt- och tegelskärare, vattenpass, passare (radie ca 350 mm) osv.

OBS!  Inga el- eller batteridrivna verktyg/maskiner är tillåtna förutom sladdlös borrmaskin och visp för att blanda fix.

Domarkåren har rätt att begränsa viss användning av sådana verktyg som inte definierats i förväg, om verktyget innebär en orimlig fördel i förhållande till övriga tävlanden.

Inga på förhand förberedda schabloner får användas, med undantag av ett rätvinkligt underlag för plattsättningsuppgiften.

Tävlingsarrangören tillhandahåller tegel, plattor och fix. Murbruket är klart för användning och den tävlande blandar själv fixet.

Du kan träna på gamla semifinaluppgifter som du hittar på adressen www.skillsfinland.fi