501

Konditor, en individuell tävling

Varavastaava Esa Salo ja Lajivastaava Hanna Oinonen Tredusta.
Esa Salo, vice grenansvarig och Hanna Oinonen, grenansvarig från Tredu.

Allmän beskrivning av grenen

En konditor planerar och tillverkar delikata, lockande och praktfulla konditoriprodukter utgående från kundens behov och önskemål. En person som genomfört studier inom kompetensområdet för bageribranschen arbetar i t.ex. ett litet eller medelstort bageri, konditori, industribageri, butiksbageri, vid bakugn, i café-konditori, storkök, restaurang eller i cateringföretag. Utgående från kundens behov tillverkar han/hon mat- och kaffebröd, konditoriprodukter, halvfabrikat och specialprodukter både för hand och i automatiserad produktion. Av en bagare-konditor förutsätts en mångsidig händighet, förmåga att tillämpa sina kunskaper, initiativförmåga, stresstålighet, samarbetsförmåga och interaktionsfärdigheter.

Tävlingsuppgifterna i konditorgrenen baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i grundexamen. I grenen betonas tillverkning av olika konditoriprodukter och specialarbeten inom konditoribranschen. Uppgifterna utarbetas i ett nära och värdefullt samarbete med arbetslivet – tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetslivets krav. Vid tillverkningen av produkterna observeras beaktandet av hygien, hållbar utveckling, företagsamhet och egenkontroll. Tävlingsuppgifterna består av både på förhand givna uppgifter och av uppgifter som ges på plats. Tävlingen kan tillgodogöras i yrkesprov. Den tävlande kan i den egna läroanstalten anhålla om erkännande av kunnande på basis av det intyg hon/han får.

Krav på kunnande

De tävlande tillverkar praktfulla konditoriprodukter på ett mångsidigt sätt. De kan hantera råvaror omsorgsfullt och ekonomiskt. De kan planera det egna arbetet, tolka och tillämpa givna anvisningar, utföra beräkningar gällande råvaror och det egna arbetet samt presentera och utvärdera det egna arbetet. De förstår konsekvenserna av det egna arbetet och hur det påverkar produkternas kvalitet och företagsverksamheten. De tävlande beaktar traditioner, synliga trender och internationalism i planeringsskedet och vid tillverkningen av produkterna.

Den tävlande:

 • Följer anvisningar gällande hygien, egenkontroll, arbetssäkerhet och kvalitet samt den lagstiftning som gäller livsmedelsbranschen
 • Planerar och organiserar det egna arbetet och kan göra ändringar i sin plan, tillämpa och lösa problemsituationer
 • Behärskar och hanterar produkternas råvaror i olika tillverkningsskeden; förutseende arbete, hantering av råvaror, tillverkning och förvaring av produkter och avslutande av det egna arbetet
 • Använder smidigt de arbetsredskap, -maskiner och apparater som behövs i arbetet
 • Behärskar fingerfärdigheten vid tillverkningen av konditoribranschens specialprodukter
 • Bedömer kvaliteten på råvaror och produkter
 • Beaktar i tillverkningsskedet produktens säljbarhet
 • Packar produkter för lagring, transport och försäljning
 • Använder metoder som sparar på miljön
 • Upprätthåller sin arbetsförmåga
 • Kan samarbeta med andra
 • Agerar i sitt arbete utgående från kundens behov och önskemål på ett lönsamt och framgångsrikt sätt samt ser till att de tillverkade produkterna uppfyller kvalitetskraven, säkerheten och estetiken
 • Utarbetar de rapporter som behövs i arbetet. Drar nytta av datateknik i samband med skriftliga meddelanden och beräkningar.

Grenansvarig:
Hanna Oinonen
hanna.oinonen@tampere.fi
Tel. 040 726 5730

Vice grenansvarig:
Esa Salo
esa.salo@tampere.fi
Tel. 050 430 1205

Styrgrupp:
Oinonen Hanna, Tredu
Salo Esa, Tredu
Jaakkola Marja-Liisa, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto Sel ry
Jänne Miia, Linkosuon Kahvilat Oy
Kaari Mika, Riveria
Kokkonen Markku, Opetushallitus
Lattunen Aini, Fazer
Nieminen Outi, Koulutuskeskus Salpaus
Tokola Pauliina, Taitaja 2017
Vengasaho Markku, Saimaan ammattiopisto Sampo
Wunsch Joachim, Finnbakels Oy
Repo Miia, Stadin ao
Mikko Hietala, MBakery

bakels logombakery logo501 sel501 fazer