502

Restaurangkock, en individuell tävling

Sari Forss, grenanvarig och Katja Muikku, vice grenansvarig från Sasky.

Antal tävlande

I semifinalen kan 2 tävlande/verksamhetsort inom läroanstalten delta.

Allmän beskrivning av grenen

Under tävlingen arbetar restaurangkocken i matlagningsuppgifter i kök som baserar sig på olika affärsidéer. En restaurangkock planerar, förbereder, tillverkar och ställer fram maträtter i enlighet med portionskorten. Förutom portionernas och menyhelheternas smak beaktar man även estetik och näringsinnehåll samt specialdieter och gastronomi. Vid tillredningen av maträtterna beaktas hygien, hållbar utveckling, miljö och egenkontroll.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för matservice, kock. Tävlingsuppgifterna utarbetas tillsammans med arbetslivet.

Krav på kunnande

En restaurangkock kan tillreda välsmakande, mångsidig och hälsosam mat samt ta i beaktande kraven på finländsk matkultur, internationalism och gastronomi. En restaurangkock ska ha det praktiska handlag som behövs vid matlagning. Vid tillverkningen av produkterna måste man ha företagsamhet, ekonomi, föränderliga situationer, hållbar utveckling och egenkontroll i åtanke. Dessutom krävs grundläggande kunskaper i det andra inhemska språket och i engelska.

Tävlingsgrenen innefattar:

 • att verka inom logi- och restaurangverksamhet
 • tillredning av lunchrätter
 • tillredning av mat i portioner
 • snabbmatsservice
 • tillagning av beställnings- och festmat
 • à la carte-matlagning

Kunskapskrav för en framgångsrik tävlande:

 • kan utarbeta och tolka portionskort samt göra en arbetsplan över det egna arbetet
 • kan ta emot, lagra och förvara råvaror och andra tillbehör
 • hanterar och använder livsmedel av olika förädlingsgrad
 • kan förbereda och tillreda lunch-, portions- och à la carte-mat på ett hygieniskt och lönsamt sätt med olika matlagningsmetoder och -tekniker
 • ställer fram portioner och menyhelheter med beaktande av kunderna
 • agerar kundorienterat i sitt arbete och ser på ett lönsamt och resultatrikt sätt till att produkterna har hög kvalitet, är säkra, hälsosamma och etiska
 • kan samarbeta med andra
 • har problemlösnings- och tillämpningsförmåga
 • har grundläggande kunskaper i finska och engelska
 • behärskar principerna för hållbar utveckling både teoretiskt och praktiskt under arbetets gång
 • kan använda programmen Word och Excel.

Grenansvarig:
Sari Forss
sari.forss@sasky.fi
Tel. 0447745021

Vice grenansvarig:
Katja Muikku
katja.muikku@sasky.fi
Tel. 0447745034

Styrgrupp:
Forss Sari, Tampereen palvelualan ammattiopisto
Muikku Katja, Tampereen palvelualan ammattiopisto
Korhonen Ismo, Stadin ammattiopisto
Rissanen Juha, Suklaatäplä
Heino Eeva, Grand Hotel Tammerin ravintolat
Lahdenkauppi Merja, Opetushallitus
Vuojärvi Kristian, Koskiravintolat Oy
Oinonen Arto, Keudan ammattiopisto
Huuhtanen Jarmo, Electrolux
Puranen Jorma, Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Wasenius Tarmo, Pohjois-Karjalan ammattiopisto

502 4vuodenaikaa502 smile