504

Servitör, en individuell tävling

Mari Rantanen, grenansvarig och Nina Särkikanta, vice grenansvarig från Sasky.

Antal tävlande

I semifinalen kan 2 tävlande/verksamhetsort inom läroanstalten delta.

Allmän beskrivning av grenen

Under tävlingstiden arbetar servitörerna med kundbetjäningsuppgifter i restauranger som verkar enligt olika affärsidéer. En servitör kan färdigställa kundutrymmen samt presentera, sälja och servera produkter och tjänster åt kunder genom att använda olika serveringstekniker. Servitören kan beakta enskilda kunder och kundgrupper samt samarbeta med kökspersonalen och andra servitörer.

En servitör ska betjäna inhemska och internationella kunder, agera på ett ansvarsfullt sätt och aktivt kunna beakta olika kunders behov. I arbetet ska en servitör följa utskänknings- och hygienbestämmelserna samt iaktta principerna för en hållbar utveckling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för restaurangservice och kompetensområdet för kundservice. Uppgifterna utarbetas i ett nära samarbete med arbetslivet och tävlingsuppgifternas baserar sig på arbetslivets krav.

Servitörens kunskapsområden, grundexamen i hotell-, restaurang- och cateringbranschen, kompetensområdet för kundservice:

 • Kundservice och försäljning
 • Servering av mat i portioner och drycker
 • À la carte servering
 • Försäljning och servering av drycker
 • Beställnings- och festservering
 • Kaféservice
 • Mötestjänster

Kunskapskrav för en framgångsrik tävlande:

 • behärska en god och vänlig betjäning
 • ett aktivt kundinriktat försäljningsarbete
 • handla enligt betjäningsetiketten
 • ställa i ordning restaurangsalen (dukning, olika sätt att lägga dukar och behärskande av servettvikningar)
 • grundläggande serveringsfärdigheter (smidig användning av brickan, bära tallrikar)
 • behärska serveringstekniker för olika rätter
 • registrering av försäljning
 • kännedom om olika slags drycker och servering av drycker
 • kombinera maträtt och måltidsdrycker, dryckesrekommendationer
 • blandar till och serverar de vanligaste drinkarna samt specialkaffe
 • hygienkompetens samt en ren och snygg arbetsmiljö
 • ansvara för mötesservice
 • färdigställa matportioner i restaurangsalen (flambering, tranchering, portionering)
 • planera och organisera sitt eget arbete
 • smidigt behärska betjäningsprocessen samt ha situationskänslighet och vara snabb
 • sociala färdigheter och förmåga att kommunicera med olika slags kunder
 • samarbetsförmåga
 • problemlösningsförmåga
 • grundläggande kunskaper i det andra inhemska språket och i engelska
 • ha ett tilltalande personligt yttre, bra hållning och röra sig smidigt samt behärska arbetets ergonomi
 • beakta företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Grenansvarig:
Mari Rantanen
mari.rantanen@sasky.fi
Tel. 0447289187

Vice grenansvarig:
Nina Särkiranta
nina.sarkikanta@sasky.fi
Tel. 0447288815

Styrgrupp:
Rantanen Mari, Sasky
Särkikanta Nina, Sasky
Töyrylä Mervi, Stadin ammattiopisto
Tuomainen Kari, Riveria
Vuokko Anna-Liisa, Lapland Hotels Oy
Tarvainen Sari, Sakky
Honkanen Seppo, Perho
Huhtala Anu, Ravintola Gösta
Häiväläinen Markku, CC-Kilta
Lahdenkauppi Merja, Oph
Auramo Tuija, Gradia

espressohouse 504