601

Automationsteknik, en individuell tävling

Jouni Vuorela, grenansvarig och Ari Lehtinen, vice grenansvarig från Tredu.

Allmän beskrivning av grenen

Grenen automationsteknik baserar sig på grundexamen inom el- och automationsteknik och inriktningsalternativen för el- och automationsmontör samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. En automationsmontör arbetar i huvudsak i installations-, bruks- och underhållsuppgifter inom industrin och i entreprenörsfirmor i el/automationsbranschen. Beroende på uppgiftsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna bestå av underhåll eller installation av fältutrustning och olika system inom industrin, installation av automationsanordningar för fastigheter samt installation, programmering och reparation av olika svagströmsystem.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (B3) i examensgrunderna för grundexamen inom el- och automationsteknik. Tävlingsuppgifterna är baserade på el/automationsmontörens uppgifter inom industrin.

Krav på kunnande

I tävlingsuppgifterna betonas ett dynamiskt kunnande i form av problemlösning. Utmaningarna hör ihop med valet av material och med installations-, ibruktagnings- och kontrolluppgifter inom följande delområden:

  • el- och automationsinstallationer inom industrin
  • installationer av elmotorer och distributionscentraler
  • installation av fältapparater
  • logikinstallationer och fältbussar
  • förståelse av elkretsars funktion
  • testningar, felsökning och underhåll
  • dokumentation av förändringar

Dessutom betonas

  • arbetarskyddsfärdigheter
  • arbetssäkerhet, ergonomi, bibehållande av funktionsförmågan – upprätthållande av vitalitet/pauser i arbetet, hälsosamma måltider
  • När det gäller arbetssäkerheten är användningen av personlig skyddsutrustning ett absolut krav och en förutsättning för att man ska få gå in på tävlingsområdet.

Grenansvarig:
Jouni Vuorela
jouni.vuorela@tampere.fi
Tel. 0407115458

Vice grenansvarig:
Ari Lehtinen
ari.lehtinen@tampere.fi
Tel. 0407374616

Styrgrupp:
Vuorela Jouni, Tredu
Lehtinen Ari, Tredu
Torvinen Ville, Siemens Oy
Kainumaa Jarmo, Luksia
Törmä Tapio, Stadion ao
Gorski Heimo, Riveria