602

Elektronik, en individuell tävling

Deltagande

I den här grenen kan även gymnasie- och yrkeshögskolestuderande delta.

Allmän beskrivning av grenen

Elektronik finns överallt i dagens samhälle. Utan den skulle samhället inte fungera. Robotar, bilar, flygplan, jord- och skogsbruksmaskiner, bärbara kommunikationsmedel och hushållsmaskiner styrs och kontrolleras med hjälp av mikroprocessorer och program som är kärnan inom elektroniken. Denna helhet som baserar sig på mikrochips kallas för inbyggda system. Även industrins produktionsprocesser är ofta elektronikstyrda. En elektronikmontör som avlagt studier/kompetensområde med inriktning på elektronik kan utföra arbetsuppgifter inom konstruktionsplanering, installation, programmering och testning av elektronikanordningar i anslutning till elektronikproduktionen och i synnerhet till framställningen av prototyper.

Noggrannare krav på kunnande för Mästare-tävlingen finns i examensdelarna Yrkeselektronik och Inbäddade tillämpningar och projektarbeten inom utbildningsprogrammet för elektronikmontör.

Till dessa praktiska kunskapsområden hör CAD-planering av kretskort för prototyper inom elektronikproduktionen, dimensionering av en småskalig elektronikprodukt, ibruktagande och programmering av programmiljö på något språk som används allmänt, samt att bygga en elektronisk anordning enligt IPC-standarden med de arbetsmetoder som används vid framställning av prototyper och under alla dessa processer komma ihåg elsäkerhet och arbetarskydd.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna är utformade för studerande som har avlagt de centrala delarna i examen på nivån berömliga (3). Tävlingsuppgifterna baserar sig på examensdelarna Yrkeselektronik och Inbäddade tillämpningar och projektarbeten. Det är möjligt att avlägga yrkesprov i samband med tävlingsuppgifterna.

Tävlingsuppgifterna innehåller:

  • att bygga och planera mönsterkort för en elektronikprodukt
  • att programmera och ta i bruk ett inbäddat system för en elektronikprodukt
  • mätning och felsökning

Tävlingsuppgiften består av olika moduler som under tävlingens gång skapar en enhetlig anordning som kan vara t.ex.

  • en robot
  • en spelanordning
  • en multimedia-anordning
  • en anordning som kan röra sig på egen hand och styrs genom fjärrstyrning

Grenansvarig:
Tommi Sirén
tommi.siren@tampere.fi
Tel. 0408007884

Vice grenansvarig:
Sauli Annala
sauli.annala@tampere.fi
Tel. 0408016143

Strygrupp:
Sirén Tommi, Tredu
Annala Sauli, Tredu
Lähteinen Olavi Taitaja 2017
Rantaeskola Antti, Nokia Technologies Oy
Koskinen Jari, KSAO
Keronen Petri, Riveria