603

CNC-maskinbearbetning, en individuell tävling

Esa Ojaniittu, vice grenansvarig från Sasky och Lasse Tuominen, grenansvarig från Vexve Oy

Deltagande

I denna gren kan +1-tävlande delta.

Allmän beskrivning av grenen

En maskinbearbetare tillverkar arbetssäkert metallstycken och maskindelar med hjälp av olika bearbetningsmetoder. Delarna tillverkas med datorstyrda svarvar och fleroperationsmaskiner. Programmeringen görs med CAD/CAM.

Maskinbearbetare arbetar i regel i mekaniska verkstäder och metallverkstäder eller som självständiga företagare. I yrket behöver man ha kunnande om bearbetningstekniker, material som ska användas samt precision, omsorgsfullhet och samarbetsförmåga, men man måste också känna principerna för hållbar utveckling.

Krav på kunnande

Kraven på kunnande baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen inom maskin- och metallbranschen samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. De viktigaste delområdena är NC-svarvning, NC-fräsning, CAD/CAM 2D-programmering och mätning i mekanisk verkstad.

Grenansvarig:
Lasse Tuominen
lasse.tuominen@vexve.com
p. 050 409 1154

Vice grenansvarig:
Esa Ojaniittu
esa.ojaniittu@sasky.fi
p. 040 512 6031

Styrgrupp:
Tuominen Lasse, Vexve
Ojaniittu Esa, SASKY
Järvinen Masi, Stadin ao
Vepsäläinen Mikko, Camcut Oy
Laasonen Jari, Riveria
Suokas Mikko, Keuda
Suominen Pekka, Turun ammatti-instituutti
Hauta Veli-Matti, Vamia