605

Plåt och svetsning, en individuell tävling

Harri Nieminen, grenansvarig och Kari Vesaluoma, vice grenansvarig från Tavastia.

Antal tävlande

I semifinalen kan 3 tävlande/verksamhetsort inom läroanstalten delta.

Allmän beskrivning av grenen

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i den läroplansbaserade utbildningen för grundexamen inom maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för tillverkningsteknik, plåtslagare-svetsare. De tävlande får ritningar och anvisningar för tävlingsuppgifterna, och tillverkar därefter tävlingsarbetena av det material som finns tillgängligt.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska behärska följande delområden:

  • ritningsläsning, mått, toleranser, svetsbeteckningar
  • kännedom om och förmåga att hantera material och tillsatsämnen, stål, rostfria
  • svetsningsfärdigheter i enlighet med examensfordringarna, svetsmetoder 135, 136, 111, 141
  • termisk skärning, plasma eller gasskärning (med redskap av typen AGA X11)
  • manuell och maskinell plåtbockning
  • behärskande av de vanligaste maskinerna och handverktygen inom branschen
  • ekonomiskt tänkande och kostnadsmedvetenhet
  • nyckelkompetenser för livslångt lärande
  • beaktande av arbetssäkerhet, ergonomi, upprätthållande av arbetsförmågan samt principerna för hållbar utveckling

Grenansvarig:

Harri Nieminen
harri.nieminen@kktavastia.fi
Tel. 0505533566

Vice genansvarig:

Kari Vesaluoma
kari.vesaluoma@kktavastia.fi
Tel. 0504437974

Styrgrupp:

Nieminen Harri, Tavastia
Vesaluoma Kari, Tavastia
Tikkanen Tuomo, Riveria
Hyvärinen Jouni, Stadin ao
Suihkonen Matti, Esedu
Saastamoinen Jukka, Savon ao ja aikuisopisto
Hirvonen Tatu, Algol Oy
Malinen Jouni, Kemppi Oy
Lammentausta Maria, Q-Test Oy