606

Mekatronik, en partävling

Matti Hellsten, grenansvarig och Jari Ervasti, vice grenansvarig från Tredu.

Allmän beskrivning av grenen

En automationsmontör arbetar med styckegods-, process- eller fastighetsautomation, samt med den nya generationens automationsapplikationer, bl.a. IoT (Internet of Things). I sitt arbete utför en montör monterings-, övervaknings-, underhålls- och ibruktagningsuppgifter. En automationsmontör ska känna till flera olika apparat-, komponent- och styrsystemtillverkares produkter och kunna installera, koppla, använda och programmera dem. Sådana anordningar är t.ex. programmerbar logik, justerbara och parametrerbara sensorer, fotoelektriska sensorer, pekskärmar, robotar, frekvensomvandlare, pneumatikkomponenter samt olika installationsutrustning.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (3) i utbildningsprogrammen automationsteknik och underhåll i de yrkesinriktade grundexamina inom elbranschen samt inom maskin- och produktionsteknik, samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare.

Kunskapsområden enligt examens- och läroplansgrunderna i läroplanen för elbranschen är:

  • 2.1.1 Basfärdigheter inom el- och automationsteknik (45 kp)
  • 2.1.2 El- och automationsinstallationer (30 kp)
  • 2.1.4 Styckegodsautomation (30 kp)
  • 2.2.1 Automations- och datasystem i fastigheter (30 kp)

samt i examensgrunderna för maskin- och produktionsteknik:

  • 2.1.1 Grundläggande arbeten i montering och automation (15 kp)
  • 2.3.1 Elektromekaniska installationer (30 kp) 2.3.2 Automationsmontering (30 kp)
  • 2.3.3 Användning av robot (15 kp)
  • 2.19 Montering av maskinautomationssystem (15 kp)

Grenansvarig:
Matti Hellsten
matti.hellsten@tampere.fi
Tel. 0408007383

Vice grenansvarig:
Jari Ervasti
jari.ervasti@tampere.fi
Tel. 0408007385

Styrgrupp:
Hellsten Matti, Tredu
Ervasti Jari, Tredu
Lähetkangas Markku, Festo Oy
Hyvärinen Hannu, Pohjois-Karjalan ao
Kleemola Matti, SICK OY
Pitkälä Petri, Omron electronics
Saari Juha, Stadin ammattiopisto
Jussi Ahonen, Gradia