P1

MästarePLUS – fastighetsskötsel, en individuell tävling

Ari Hahtala, vice grenansvarig och Jari Järvinen, grenansvarig från Kiipula.

Allmän beskrivning av grenen

Fastighetsservicebranschen är en bred och mångsidig yrkesbransch med många olika slags arbetsuppgifter. Fastighetsskötarna arbetar i skötsel-, service- reparations- och kundbetjäningsuppgifter i fastigheter. De arbetar bl.a. för företag inom fastighetsservice och fastighetsskötsel, i kommuner och inom industrin. Till fastighetsskötarens uppgifter hör skötsel av gårdsområden, små service- och reparationsarbeten och övervakning av fastighetens teknik i enlighet med serviceavtal och beskrivningar.

En fastighetsskötare har mångsidiga grundläggande yrkeskunskaper inom fastighetsskötsel. Fastighetsskötaren kan omsätta sina kunskaper och färdigheter i praktiken i växlande arbetssituationer. Arbetet kräver ett självständigt och ansvarsfullt angreppssätt, tekniskt kunnande samt samarbetsförmåga och kundservicefärdigheter. Uppgiften är en individuell uppgift.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kraven på yrkesskicklighet på nivån nöjaktiga (N1) i grundexamen inom fastighetsservice, kompetensområdet för fastighetsskötsel (2015). I grenen betonas uppgifter som rör skötsel, service, reparationer och kundservice. Uppgifterna utarbetas i ett nära samarbete med arbetslivet och tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetslivets krav. Tävlingsuppgifterna består av på förhand givna uppgifter samt uppgifter som ges på plats. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras i yrkesprov.

Grenansvarig:
Jari Järvinen
jari.jarvinen@kiipula.fi
Tel. 0409051298

Vice grenansvarig:
Ari Hahtala
ari.hahtala@kiipula.fi
Tel. 0503276310

Styrgrup:
Järvinen Jari, Kiipula
Hahtala Ari, Kiipula
Nousiainen Heikki, Bovallius-ammattiopisto
Järvenpää Marko, Hämeen Lukko Oy
Öberg Mika, Bovallius-ammattiopisto

p1 aluetalonmies